VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Lấy ổn định vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lấy ổn định vĩ mô làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội sáng 29/7/2016.

Lãi suất cho vay vẫn trong mức kiểm soát

Kết hợp đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tìm lực đỡ cho tăng trưởng kinh tế

Nỗ lực giữ vững mục tiêu tăng trưởng năm 2016

Hôm nay ngày 29/7, Quốc hội dành trọn ngày (ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV) để lắng nghe, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016.

Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác.

Kiểm soát lạm phát, quản lý hiệu quả thị trường vàng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ tăng cường kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

Quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng; tăng dự trữ ngoại hối. Tiếp tục tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém.

Thực hiện mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xử lý nợ xấu. Xây dựng đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường kỷ luật tài chính, quyết tâm chống thất thu thuế

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật tài chính, kiên quyết chống thất thu, chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là hội họp, sử dụng xe công, đi công tác nước ngoài. Thực hiện lộ trình phù hợp cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ.

Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường chứng khoán, thị trường mua bán nợ. Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Hoàn thiện cơ chế đấu thầu và mua sắm công tập trung; Quản lý chặt chẽ kinh phí xây dựng trụ sở và sử dụng tài sản công.

Tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Kiểm soát nhập khẩu phù hợp, tránh phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, một đối tác. Hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động tham gia hiệu quả Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định Thương mại tự do.

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả; tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với dịch vụ y tế, giáo dục... phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các địa phương trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo bán hàng đa cấp, tín dụng đen.

PV.

Có thể bạn quan tâm