VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành BHXH đổi mới phương thức quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục.

Ngành BHXH đổi mới phương thức quản lý các quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

Đây là một trong những mục tiêu được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đặt ra tại Kế hoạch số 1926/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội: Đồng bộ và thống nhất

Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ nhận nợ với Bảo hiểm xã hội

Đóng bảo hiểm theo lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động?

Cải cách chính sách BHXH: Cả hệ thống chính trị và cả xã hội cùng vào cuộc

Nhiều điểm mới và mang tính đột phá cao trong cải cách chính sách BHXH

Tháo gỡ những rào cản thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Không phải đổi thẻ BHXH mới hàng năm từ 2019

Từ 1/7: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến ra sao?

11 nội dung sẽ được cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ; Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả quản lý các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Phấn đấu đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp sẽ được cung cấp ở mức độ 3. Đặc biệt, cho phép triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bằng phương thức sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phân công, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ; Phát triển Hệ thống thông tin giám định BHYT; Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT; Đổi mới quản lý, giảm biên chế, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam.

Các đơn vị cũng tổ chức đối thoại thường niên về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam với các doanh nghiệp để giải đáp, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN

PV.

Có thể bạn quan tâm