VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
4 tháng, Kho bạc Nhà nước giải ngân được 67.907 tỷ đồng vốn đầu tư

Tính đến hết tháng 4/2019, nguồn Chính phủ giao giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 66.907 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch.

4 tháng, Kho bạc Nhà nước giải ngân được 67.907 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2019, nguồn Chính phủ giao giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 66.907 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có giám đốc mới

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân đạt 56.641 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch Chính phủ giao; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 2.291 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch Chính phủ giao; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 7.975 tỷ đồng, bằng 20,8% kế hoạch Chính phủ giao.

Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, 4 tháng đầu năm 2019, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán số tiền 12,3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt; một số khoản chi chưa đủ thủ tục, hồ sơ thanh toán theo quy định...

Đối với chi thường xuyên, vốn thanh toán, tính đến ngày 30/4/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 268.054 tỷ đồng, bằng 25,7% dự toán.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 1.920 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và từ chối thanh toán 4,5 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM