VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Chính sách tiền lương của một số nước và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Nâng lương trong thời gian nghỉ thai sản, chế độ thế nào?

Đổi mới chính sách tiền lương công chức hành chính trong giai đoạn mới

Đối tượng áp dụng gồm: cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định…

Theo dự thảo, đối với các đối tượng trên, công thức tính mức lương như sau:

Dự kiến Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM