Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung

Luật quản lý thuế: Kết quả và những vấn đề sửa đổi, bổ sung
TCTC Online - Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007, sau 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Quản lý thuế đã tạo bước tiến quan trọng, quy định thống nhất chính sách quản lý thu, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế… Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Luật Quản lý thuế đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh…

Xây dựng hạ tầng - phải đi trước một bước

Xây dựng hạ tầng - phải đi trước một bước

Hơn 10 năm trở lại đây, nhiều khu đô thị mới (KĐTM ) và khu tái định cư (TĐC) đã và đang mọc lên san sát trên địa bàn Hà Nội, góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô và cung cấp hàng chục nghìn chỗ ở mới cho người dân. Nhưng đi kèm với nó là muôn vàn bất cập, khiến người dân trong khu cũng như người dân ở lân cận gặp rất nhiều khó khăn…

Không nên “trói” điều hành kinh tế

Không nên “trói” điều hành kinh tế
“Các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI)... chỉ cần mang tính chất dự báo để định hướng, không cần xem đó là những trói buộc trong điều hành nền kinh tế của Nhà nước”, TS. Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận định.

Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
TCTC Online - Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/2012/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng hoạt động các ngân hàng thương mại, bài viết chỉ ra những thách thức, đề xuất các kiến nghị góp phần tránh rủi ro, lãng phí trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia
TCTC Online - Khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á năm 1997-1998 đã tác động nghiêm trọng đến Indonesia. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp trong ngắn và dài hạn, Indonesia đã xử lý khá thành công nhiều bất ổn trong hệ thống tài chính. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia, một số bài học kinh nghiệm cũng được rút ra cho Việt Nam.

Chiến lược mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Chiến lược mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
TCTC Online - Chỉ số Hirfendahl-Hirschman (HHI) giúp nhận biết được mức độ cạnh tranh hoàn hảo hay độc quyền cao của hệ thống ngân hàng. Chỉ số tập trung (Concentration ratio - CR) đánh giá mức độ tập trung thị phần liệu có rơi vào một nhóm các ngân hàng không. Thông qua hai chỉ số, bài báo điểm lại thị phần hoạt động của các ngân hàng và gợi mở chiều hướng mua bán và sáp nhập giữa các ngân hàng hiện nay.

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc
TCTC Online - Thiếu nguồn lực tài chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc giao thông nông thôn Việt Nam nói chung và giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng phát triển chậm. Bài viết nêu lên một số giải pháp nhằm huy động nguồn lực tài chính để phát triển giao thông nông thôn ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng của một số quốc gia

Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng của một số quốc gia
TCTC Online - Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã góp phần làm suy yếu hệ thống ngân hàng của nhiều nước trên thế giới. Tái cơ cấu ngân hàng là nhiệm vụ cấp thiết và cách tiếp cận ngân hàng tốt - xấu (Good bank and Bad bank) đang được một số quốc gia áp dụng trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng đã thu được những thành công nhất định.