Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
TCTC Online - Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 254/2012/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015. Bên cạnh việc đánh giá thực trạng hoạt động các ngân hàng thương mại, bài viết chỉ ra những thách thức, đề xuất các kiến nghị góp phần tránh rủi ro, lãng phí trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia

Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia
TCTC Online - Khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á năm 1997-1998 đã tác động nghiêm trọng đến Indonesia. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp trong ngắn và dài hạn, Indonesia đã xử lý khá thành công nhiều bất ổn trong hệ thống tài chính. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình tái cấu trúc hệ thống tài chính Indonesia, một số bài học kinh nghiệm cũng được rút ra cho Việt Nam.

Chiến lược mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Chiến lược mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
TCTC Online - Chỉ số Hirfendahl-Hirschman (HHI) giúp nhận biết được mức độ cạnh tranh hoàn hảo hay độc quyền cao của hệ thống ngân hàng. Chỉ số tập trung (Concentration ratio - CR) đánh giá mức độ tập trung thị phần liệu có rơi vào một nhóm các ngân hàng không. Thông qua hai chỉ số, bài báo điểm lại thị phần hoạt động của các ngân hàng và gợi mở chiều hướng mua bán và sáp nhập giữa các ngân hàng hiện nay.

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Huy động nguồn lực tài chính phát triển giao thông nông thôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc
TCTC Online - Thiếu nguồn lực tài chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc giao thông nông thôn Việt Nam nói chung và giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng phát triển chậm. Bài viết nêu lên một số giải pháp nhằm huy động nguồn lực tài chính để phát triển giao thông nông thôn ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng của một số quốc gia

Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng của một số quốc gia
TCTC Online - Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã góp phần làm suy yếu hệ thống ngân hàng của nhiều nước trên thế giới. Tái cơ cấu ngân hàng là nhiệm vụ cấp thiết và cách tiếp cận ngân hàng tốt - xấu (Good bank and Bad bank) đang được một số quốc gia áp dụng trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng đã thu được những thành công nhất định.

Đổi mới cơ chế quản lý sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp đào tạo đại học, cao đẳng công lập

Đổi mới cơ chế quản lý sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp đào tạo đại học, cao đẳng công lập
TCTC Online - Việc nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập cho thấy một mặt cơ chế chính sách trong giai đoạn vừa qua đã phát huy tính tích cực song còn không ít những hạn chế, bất cập cần tiếp tục được đổi mới.

Thu hút FDI và và ODA cho phát triển "tam nông" ở Việt Nam

Thu hút FDI và và ODA cho phát triển "tam nông" ở Việt Nam
TCTC Online - Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã đóng góp một phần quan trọng vào những kết quả tích cực của quá trình đổi mới nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Chính sách đất đai phát triển “tam nông”: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

 Chính sách đất đai phát triển “tam nông”: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
TCTC Online - Đất đai là cội nguồn và điều kiện cơ bản cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời luôn được coi là vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy không thể phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết được vấn đề nông dân nếu không có một chính sách đất đai phù hợp.

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển “tam nông” ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển “tam nông” ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức
TCTC Online - Ở nước ta hiện nay, dân số sống ở nông thôn chiếm trên 70% và có gần 60% lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, việc định hướng chính sách và giải quyết các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội; trong đó, chính sách tài chính luôn giữ vai trò quan trọng, tạo động lực cho tam nông

Thực trạng, giải pháp và định hướng đầu tư cho "tam nông"

Thực trạng, giải pháp và định hướng đầu tư cho "tam nông"

TCTC Online - Những năm gần đây, Chính phủ, các cấp, các ngành đã có nhiều chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn lực cũng như hiệu quả các chính sách kêu gọi đầu tư cho lĩnh vực này vẫn chưa được như mong đợi.