VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Những sự kiện tài chính-kinh tế nổi bật trong nước tuần qua

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Những sự kiện tài chính-kinh tế nổi bật trong nước tuần qua

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân trong năm 2016 đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, thu ngân sách tính đến ngày 31/12/2016 đạt 100,7% dự toán năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp... là những sự kiện tài chính-kinh tế nổi bật tuần từ 26-30/12/2016.

Năm 2017: Lãi suất khó giảm

Tác động của kênh lãi suất đến chính sách tiền tệ của Việt Nam

Điểm sáng giải ngân FDI

Thu ngân sách đạt 100,7% dự toán năm 

Thu ngân sách tính đến ngày 31/12/2016 đạt 100,7% dự toán năm, riêng ngân sách địa phương vượt 15%, dự tính đến hết năm sẽ vượt khoảng 70.000 tỷ đồng. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách trong năm 2016 là: Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu; giá dầu giảm (làm thất thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng), khối ngân hàng thương mại giảm nộp ngân sách 20% do trích lập dự phòng; thua lỗ các dự án lớn thuộc các doanh nghiệp nhà nước…

110,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tính chung năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015; tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính cả 1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2016 đạt 2.520,9 nghìn tỷ đồng); số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân trong năm 2016 đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giải ngân trong năm 2016 (tính theo giá hiện hành) đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP. Trong đó vốn khu vực nhà nước đạt 557.500 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với năm 2015; vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 579.700 tỷ đồng, chiếm 39% và tăng 9,7%; vốn khu vực FDI đạt 347.900 tỷ đồng, chiếm 23,4% và tăng 9,4%.

Thị trường bảo hiểm năm 2016 duy trì tăng trưởng tích cực

Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng khoảng 22,1% so với năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 30,5%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,5%. Tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trong bảo hiểm phi nhân thọ tăng khoảng 32,98% (cùng kỳ năm 2015 là 41,47%).
 

PV.

Có thể bạn quan tâm