VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quý I/2019, khu vực FDI

10,8 tỷ USD đã được "rót" vào Việt Nam. Nguồn: Internet

Quý I/2019, khu vực FDI "rót" gần 11 tỷ USD vào Việt Nam

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quý I/2019 đã đạt con số kỷ lục với 10,8 tỷ USD về giá trị vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài

EuroCham đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam

2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD

Việt Nam "hút" gần 8,5 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2019

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài phần điều chỉnh vốn giảm hơn so với cùng kỳ thì vốn đầu tư vẫn tăng mạnh ở 2 hợp phần cấp mới và góp vốn mua cổ phần. Đây là mức tăng kỷ lục trong 3 năm trở lại đây, cụ thể, quý I/2016 đạt 4,03 tỷ USD, quý I/2017 đạt 7,71 tỷ USD và quý I/2018 đạt 5,8 tỷ USD.

Cũng trong quý I/2019, tính chung trên cả nước, đã có tới 785 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 3,82 tỷ USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018;  Có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký.

Trong kỳ, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 4,12 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu khu vực doanh nghiệp FDI, kể cả dầu thô đạt 41,45 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,8% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 40,95 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu khu vực FDI đạt 33,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, tính chung trong quý I/2019, khu vực FDI đã xuất siêu 7,57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,06 tỷ USD không kể dầu thô.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó, đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 8,4 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 778,2 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đứng ở vị trí thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đầu tư đăng ký 383,2 triệu USD, chiếm 3,5% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI lớn nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,15 tỷ USD, chiếm 38,4% tổng vốn đầu tư; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký hơn 1,57 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư; Đứng thứ ba là Bình Dương với tổng số vốn đăng ký 625,6 triệu USD chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM