VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thấy gì từ thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH?

Việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ triển khai đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trên cả nước từ 01/10/2017. Ảnh minh họa.

Thấy gì từ thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH?

Nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, ngành BHXH đã sớm triển khai việc thu thập thông tin, lập danh sách người tham gia BHYT để kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin còn thiếu của những người tham gia BHXH, BHYT. Nhờ đó đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên tham gia thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH.

Cấp mã số BHXH trọn đời - Sự thay đổi mang lại nhiều lợi ích

Từ ngày 1/10, đồng loạt in, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới cho người tham gia

Cần quyết liệt thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội gồm lương và phụ cấp: Doanh nghiệp có bị ảnh hưởng?

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi năm sinh thế nào?

Thanh tra việc gian lận hưởng bảo hiểm xã hội

Gỡ khó vướng mắc về chính sách bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Từ 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia

Gần 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Bốn lợi ích cho các bên tham gia

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong việc chăm lo, trợ giúp rủi ro ốm đau, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp... và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) cho mọi người dân tham gia BHXH, BHYT.

Để đạt được mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT theo yêu cầu của Chính phủ và Quốc hội đề ra, ngành BHXH đã sớm triển khai việc thu thập thông tin, lập danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận người tham gia chưa có Tờ khai khi lập hồ sơ đăng ký tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT. Để có thông tin đầy đủ, chính xác và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia theo mã số BHXH, ngành BHXH đang phối hợp với đơn vị và người tham gia cập nhật bổ sung thông tin còn thiếu từ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Mã số BHXH cấp cho người tham gia là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT.

Trong quá trình tham gia thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH, người tham gia và cơ quan BHXH có thể nhận thấy rõ các lợi ích sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan BHXH. Việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT là cơ sở để cơ quan BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và KCB BHYT được thuận lợi.

Quan trọng hơn về lâu dài việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả quản lý; bộ máy quản lý được điều chỉnh tinh gọn, hợp lý, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hàng năm; khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để triển khai cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Thứ hai, đối với cơ sở KCB BHYT. Việc thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH hỗ trợ thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, chống các hành vi sử dụng thẻ BHYT giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT. Cùng với đó, khai thác, kiểm tra các thông tin về bệnh nhân BHYT trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý để phục vụ cho công tác điều trị, như: Tiền sử bệnh tật, tình trạng kháng thuốc... và các thông tin khác về thuốc điều trị và các dịch vụ y tế đã được người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị trước đó.

Thứ ba, đối với đơn vị quản lý người tham gia. Các đơn vị quản lý người tham gia sẽ rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục và hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý để lập thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN; lập hồ sơ điều chỉnh nhân thân, mức đóng, mức hưởng của người tham gia... Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý cũng giảm thủ tục nộp lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng cho cơ quan BHXH khi báo giảm (người tham gia ngừng đóng BHYT).

Thứ tư, đối với người tham gia. Việc bổ sung hoàn thiện thông tin lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thuận lợi, cụ thể:

- Khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí KCB tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB).

- Khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục.

Để người tham gia nộp hồ sơ cấp mã số BHXH

Trong thời gian tới, để công tác thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các cấp và người tham gia thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đối với cơ quan BHXH. Người tham gia nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH đã được cấp mã số BHXH có trách nhiệm ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng.

Đối với người tham gia chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người tham gia không nhớ mã số BHXH) phối hợp đơn vị hoặc Bưu điện xã để cấp mã số BHXH.

Đối với người tham gia nộp hồ sơ qua đơn vị: Hướng dẫn, đôn đốc hoặc thực hiện việc nhập thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) trong trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH của Bưu điện/đơn vị được giao nhiệm vụ, đảm bảo không quá 1 ngày.

BHXH Việt Nam cho biết, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH được thực hiện từ ngày 01/8/2017 đối với BHXH TP. Hà Nội, từ 01/9/2017 với BHXH cả nước.

Thứ hai, đối với đơn vị quản lý người tham gia. Các đơn vị quản lý người tham gia đã được cấp mã số BHXH có trách nhiệm ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng. Còn đối với người tham gia chưa cấp được mã số BHXH (kể cả người tham gia không nhớ mã số BHXH) phối hợp cơ quan BHXH hoặc Bưu điện xã để cấp mã số BHXH.

Thứ ba, đối với người tham gia lần đầu (chưa được cấp mã số BHXH) có trách nhiệm lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Thông tin người tham gia cung cấp cần đầy đủ, chính xác, tránh phát sinh nhiều mã số BHXH cấp trùng một người.

Trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại Bưu điện xã hoặc địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với cơ quan BHXH hoặc đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã số BHXH.

Người tham gia cần nhớ và báo lại mã số BHXH cho cơ quan BHXH khi làm thủ tục; tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

Việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới sẽ triển khai đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trên cả nước từ 01/10/2017 khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên. Trước thời điểm này, BHXH các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin theo mã số BHXH.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM