VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tìm kế sách mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tìm kế sách mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Ngày 5/6/2018, tại Hà Nội, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng – Ban IV) phối hợp với Báo VnExpress tổ chức Diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp trong khuôn khổ ViEF (Diễn đàn Kinh tế Việt Nam) với chủ đề “Giải pháp phát triển thương mại cho nông sản Việt”. Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu quả các kênh đối thoại công – tư cùng thảo luận về chiến lược kinh tế vĩ mô.

Tiếp sức cho doanh nghiệp về nông thôn

Xây dựng chiến lược cho nông nghiệp hữu cơ

Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp sản xuất lương thực tại Việt Nam

2018 là năm đầu tiên vận hành ViEF. Sự kiện được xây dựng nhằm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, khu vực tư nhân và các chủ thể khác của nền kinh tế hội tụ cao nhất về nguồn lực (gồm cả trí lực, vật lực) để hoạch định các chiến lược, chính sách kinh tế cũng như theo dõi, đánh giá thường xuyên hiệu quả thực thi chính sách.

Phiên toàn thể ViEF 2018 do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đối thoại cùng khu vực tư nhân và các bên liên quan dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2018. Trong khuôn khổ ViEF, Diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân lựa chọn mở màn cho các chuỗi diễn đàn chuyên ngành.

Diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp gồm 2 phiên chính: Phiên thứ nhất, mở rộng thị trường cho nông sản Việt; Phiên thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để chủ động chiếm lĩnh thị trường. Mục tiêu nhằm tập trung giải quyết bài toán và thách thức đối với việc mở rộng thị trường cho nông sản Việt, ứng dụng công nghệ để đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Tập trung thảo luận về vấn đề phát triển thương mại, mở rộng thị trường mục tiêu cho nông sản Việt, tại Diễn đàn chuyên đề Nông nghiệp, nhiều chuyên gia và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, với kỳ vọng đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần minh bạch quy trình sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Những giải pháp được đề xuất, đồng thuận tại Diễn đàn sẽ được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổng hợp báo cáo, đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ tại ViEF phiên toàn thể diễn ra vào tháng 12/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM