VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
04 cơ quan, 28 địa phương thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

04 cơ quan và 28 địa phương thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018. Nguồn: internet

04 cơ quan, 28 địa phương thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Theo Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) trong năm 2018 vừa được Bộ Tài chính công bố, sẽ có 4 cơ quan và 28 địa phương thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018.

Thúc tiến độ hoàn thiện chính sách trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước

Năm 2018, giá trị bán từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đạt 21,6 nghìn tỷ đồng

9 giải pháp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu?

Theo Kế hoạch, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018. Các trường hợp không phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 thì không thực hiện giám sát. 

Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các trường hợp báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào DN còn lại trên cơ sở các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục rà soát Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN; phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2019; gửi kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 về Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Kế hoạch nêu rõ, các trường hợp đến thời điểm ngày 12/3/2019 chưa gửi Bộ Tài chính Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2018 thì các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm về việc không gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Tài chính không có căn cứ lập và công bố kế hoạch giám sát.

Theo đó, có 4 cơ quan (Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, Bộ Giao thông vận tải) và 28 địa phương sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN năm 2018; 13 bộ, ngành và 13 địa phương không thực hiện giám sát do không phát sinh hoạt động đầu tư; 3 bộ và 4 địa phương chưa gửi báo cáo nên không có căn cứ lập kế hoạch giám sát.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM