VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Dự án cầu Cửa Đại tỉnh Quảng Ngãi đang dần hoàn thiện. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Theo thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, do đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án, vì vậy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của hầu hết các bộ, ngành địa phương trong tháng 1/2020 thực hiện còn khá thấp.

TP. Hồ Chí Minh sẽ định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

"Tăng tốc" giải ngân vốn đầu tư công năm 2020: Cần sự phối hợp chặt chẽ

Giải ngân vốn đầu tư công cần giải pháp đồng bộ

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho vay lại nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tháng 1, tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/01 ước đạt 4.448,622 tỷ đồng, đạt 0,95% kế hoạch Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 0,69% kế hoạch Chính phủ giao). Trong đó, vốn trong nước là 4.438,393 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,229 tỷ đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành trung ương ước giải ngân đạt 46,198 tỷ đồng (vốn trong nước là 35,969 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,229 tỷ đồng), đạt 0,03% kế hoạch Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2019 giải ngân 0%). Các địa phương ước giải ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 1,21% kế hoạch vốn Chính phủ giao. 

Về phân bổ kế hoạch vốn năm 2020, thống kê đến ngày 20/01, Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 của 34/53 bộ, ngành và 46/63 địa phương với tổng số vốn phân bổ khoảng 243.144,382 tỷ đồng, đạt 51,67% so với kế hoạch Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 227.455,618 tỷ đồng.

Trên cơ sở số vốn đã phân bổ, một số bộ, ngành đã thực hiện nhập dự toán trên Hệ thống Tabmis như: Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao.

Quyết liệt đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020 đúng thời gian quy định, ngày 17/01, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 696/BTC-ĐT gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020.

Đồng thời, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 và thực hiện nhập kế hoạch vốn trên Hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, các bộ, ngành địa phương cần chú trọng công tác chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ các tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về danh mục, mức vốn bố trí từng dự án và theo từng nguồn vốn (trong đó có nguồn vốn trái phiếu chính phủ) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo dự án cũng như phục vụ báo cáo tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm và giai đoạn trung hạn 2016-2020 theo từng nguồn vốn đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM