VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dừng bổ nhiệm trưởng, phó chi cục thuế đến năm 2020

Ngày 20/5/2018 các cục thuế địa phương phải gửi báo cáo về việc sáp nhập. Nguồn: Internet

Dừng bổ nhiệm trưởng, phó chi cục thuế đến năm 2020

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 50% các chi cục thuế trên toàn quốc, đồng nghĩa với việc đến năm 2020 có khoảng trên 300 chi cục thuế sẽ phải thực hiện việc sáp nhập. Theo đó, việc bổ nhiệm lãnh đạo các chi cục Thuế cũng sẽ phải dừng lại. Ngày 16/5, Tổng cục Thuế đã có thông tin chính thức về việc này.

Ngành Tài chính tinh giảm mạnh cơ quan Thuế địa phương

4 tháng đầu năm: Ngành Thuế huy động 360.060 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế

Hiện nay, cả nước có 711 chi cục thuế quận, huyện, thị xã. Theo quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, đến năm 2020 sẽ cắt giảm 50% tổng số chi cục thuế và thực hiện sáp nhập các chi cục này thành chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để thực hiện việc sáp nhập, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 855/QĐ-TCT về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai, đảm bảo thực hiện đề án thành lập chi cục thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Ông Vi Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế cho biết, việc sáp nhập các chi cục thuế trên cả nước sẽ được thực hiện dựa theo đề xuất của các Cục thuế địa phương, có thể sáp nhập 2 hoặc 3,4 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành một chi cục thuế khu vực.

Theo đó, từ ngày 20/5/2018 các cục thuế địa phương phải gửi báo cáo về việc sáp nhập và muộn nhất là 1/7/2018 sẽ phải có quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực, thực hiện cắt giảm 102 chi cục.

Về nhân sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị, yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ; Xây dựng phương án  bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các Chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện... trong nội bộ đơn vị đảm bảo lộ trình thực hiện kế hoạch nói chung trong toàn ngành và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ dừng bổ nhiệm mới các trưởng, phó chi cục thuế để thực hiện việc sáp nhập. Trong quá trình sáp nhập, sẽ giảm ít nhất một nửa các Chi cục trưởng còn các chi cục phó và nhân sự cán bộ thuế tạm thời vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, sáp nhập ổn định xong sẽ tiếp tục giảm tiếp tùy theo tính chất công việc.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM