VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hợp tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp với ICAEW

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Chủ tịch ICAEW tại London. Nguồn: Internet.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Hợp tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp với ICAEW

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tài chính vừa tổ chức tại London (Vương quốc Anh), Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) .

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính là phù hợp

Xem xét tăng quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo về hoạt động tiền ảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Deloitte Việt Nam hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết, việc ký kết hợp tác giữa UNCKNN và ICAEW sẽ giúp tăng cường, củng cố mối quan hệ hai bên và quan trọng nhất là mang đến lợi ích chung cho nền kinh tế và cho cộng đồng. Đồng thời, việc ký kết hợp tác sẽ giúp thúc đẩy nhanh hơn tiến trình áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Thỏa thuận ký kết giữa hai bên, UBCKNN và ICAEW sẽ triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo và diễn đàn thảo luận; đồng thời tìm hiểu những cơ hội chia sẻ các nguồn lực chuyên môn và kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực quan tâm.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng tìm hiểu những cơ hội phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ của UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các chủ đề như tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp, đạo đức và tính chuyên nghiệp.

Cũng theo nội dung biên bản hợp tác, UBCKNN sẽ trở thành đối tác đào tạo của ICAEW. ICAEW sẽ cùng UBCKNN đưa ra các phương thức phát triển nguồn nhân lực phù hợp dành cho những cán bộ của Ủy ban và các đơn vị trực thuộc mong muốn đạt được danh vị Chuyên gia Kinh doanh và Tài chính (BFP) và Kế toán công chứng (ACA) do ICAEW cấp.

Tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Ông Paul Aplin - Chủ tịch ICAEW toàn cầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM