VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2020, ngành Thuế phấn đấu vượt thu tối thiểu 5% dự toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến của Tổng cục Thuế sáng ngày 13/1. Ảnh: NM.

Năm 2020, ngành Thuế phấn đấu vượt thu tối thiểu 5% dự toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Tổng cục Thuế cần thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệu quả trong công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước

Thu trên 481 tỷ vào ngân sách từ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giải pháp triển khai nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020

Nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020

Thu nội địa năm 2019 vượt 9,3% dự toán

Năm 2019 là năm bứt tốc để hoàn thành kết hoạch tài chính ngân sách cả giai đoạn 2016-2020. Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt 5% dự toán cho từng đơn vị, phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được các cấp giao, giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cho các địa phương.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu chống thất thu, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin và chú trọng công tác thanh, kiểm tra và các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại với doanh nghiệp.

Năm 2019, toàn Ngành đã thực hiện 96.343 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã kiểm tra được 515.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị, xử lý truy thu 64.525 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế tăng thu là 18.875 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 2.701 tỷ đồng, giảm lỗ là gần 43.000 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu quan thanh, kiểm tra.

Để hạn chế nợ thuế ở mức thấp nhất, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc thu nợ. Nhờ đó, đến hết năm 2019, ngành Thuế đã thu nợ thuế đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Chú trọng thực hiện cải cách hành chính, đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% số chi cục thuế trong cả nước. Cơ quan thuế đã kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai hệ thống nộp thuế điện tử với số doanh tham gia đạt 99%. Trong năm, cơ quan thuế đã tuyên truyền cho gần 64.000 lượt người nộp thuế thông qua nhiều hình thức khác nhau như văn bản, thư điện tử, điện thoại, trao đổi trực tiếp tại cơ quan thuế.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: internet
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: internet

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 của Tổng cục Thuế sáng này 13/1/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả Tổng cục Thuế đã đạt được trong năm 2019. Bộ trưởng biểu dương tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cấp đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2019.

Phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% dự toán năm 2020

Bước sang 2020 - năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm tiếp theo và chiến lược 10 năm 2021 – 2030, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Theo đó, Tổng cục Thuế cần bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - dự toán NSNN năm 2020 và chương trình hành động của Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu NSNN theo đúng Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Tài chính để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống thuế; nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội từ 7 - 10 bậc.

Tổng cục Thuế cũng cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế. Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế kiên quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật. Thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định và nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM