Cải cách hành chính ngành Tài chính: Thành tựu 2016 - Kế hoạch 2017

Cải cách hành chính ngành Tài chính: Thành tựu 2016 - Kế hoạch 2017
Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, ngành Tài chính đã chủ động và kịp thời triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động với các giải pháp quyết liệt, các nhiệm vụ cụ thể hóa gắn chặt với trách nhiệm của từng thủ trưởng đơn vị. Việc làm trên đã góp phần quan trọng vào thành công chung của công cuộc cải cách hành chính nước ta, tác động mạnh mẽ đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Công tác thống kê tài chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Công tác thống kê tài chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính trong hoạt động Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết một cách đầy đủ tình hình, số liệu và cơ cấu thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN); tình hình ngân quỹ nhà nước..., từ đó phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dự trữ quốc gia: Vị thế mới, tầm vóc mới

Dự trữ quốc gia: Vị thế mới, tầm vóc mới
Dự trữ quốc gia là lĩnh vực kinh tế đặc thù được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Trải qua quá trình phát triển với rất nhiều biến đổi về tổ chức, khi phân tán, lúc tập trung, ngày nay, Dự trữ quốc gia đã trở thành Ngành có hệ thống tổ chức vững mạnh, gồm Tổng cục Dự trữ Nhà nước là cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách thuộc Bộ Tài chính và 8 bộ, ngành được giao quản lý hàng dự trữ quốc gia. Trong lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ quốc gia đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong mười năm đổi mới và phát triển gần đây (2006-2016), ngành Dự trữ quốc gia đã ghi được những “cột mốc” đáng nhớ.

Hỗ trợ tư vấn và quản lý tài chính công tại Việt Nam

Hỗ trợ tư vấn và quản lý tài chính công tại Việt Nam
Đó là nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội thảo tham vấn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 14/2, tại Ninh Bình.

Điểm nhanh thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua

Điểm nhanh thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần qua
Tháng 1, lũy kế vốn đầu tư giải ngân ước đạt 8.150 tỷ đồng, thu Ngân sách Nhà nước tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, thu về 40 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần trong tháng 1/2017... là những thông tin tài chính-kinh tế nổi bật tuần từ 6-10/2/2017.