VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
9 tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

9 tháng đầu năm: Kho bạc Nhà nước thực hiện hơn 1.000 cuộc thanh kiểm tra

Đó là số liệu được Bộ Tài chính cung cấp tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tổ chức chiều ngày 13/10/2017.

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính thu về ngân sách 562.887 triệu đồng

Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Bộ Tài chính, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (trong đó tập trung vào các khoản chi đầu tư xây dựng, chi qua KBNN thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế...), đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý. Tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, công tác thanh kiểm tra trên lĩnh vực Kho bạc đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, quý III/2017, Hệ thống KBNN thực hiện 381 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 95 cuộc thanh tra, 286 cuộc kiểm tra). Số đơn vị vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 167 đơn vị; số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 6.488 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 1.066 triệu đồng, kiến nghị khác 5.422 triệu đồng); ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 44 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp NSNN là 883 triệu đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, hệ thống KBNN thực hiện 1.111 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 199 cuộc thanh tra, 912 cuộc kiểm tra). Số đơn vị vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 191 đơn vị; số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra là 6.660 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 1.238 triệu đồng, kiến nghị khác 5.422 triệu đồng; ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 69 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp NSNN là 968 triệu đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM