Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

Hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016

Sáng 26/12/2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành DTNN. Tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tạp chí Tài chính: Đoàn kết, sáng tạo, vững bước phát triển

Tạp chí Tài chính: Đoàn kết, sáng tạo, vững bước phát triển
Sáng ngày 23/12/2016, Tạp chí Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Tài chính.

Quản lý chặt chẽ chất lượng hàng Dự trữ Quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng

Quản lý chặt chẽ chất lượng hàng Dự trữ Quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016, TS. Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về công tác quản lý và tình hình thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia (DTQG) trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua.

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và những đổi mới tích cực

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020 và những đổi mới tích cực
Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 lần đầu tiên được xây dựng và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XIV (tháng 11/2016) với mục tiêu khắc phục các hạn chế trong quản lý tài chính ngân sách thời gian qua. Kế hoạch hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn nợ công, đảm bảo tính bền vững của ngân sách. Với 428 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 86,64%), sáng 9/11/2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Bài viết phân tích những nội dung chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết này.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập có tỷ trọng lớn trong khu vực hành chính sự nghiệp (chiếm 64,53% về số lượng và 69,06% về giá trị). Đây là nguồn lực tài chính hết sức quan trọng cần được bảo vệ, khai thác hiệu quả nhằm nâng cao mức độ tự chủ của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan TP. Hà Nội: Đối thoại với 50 doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Cục Hải quan TP. Hà Nội: Đối thoại với 50 doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Để kịp thời lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, ngày 19/12/2016, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với 50 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.