VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên

Tháng 6/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nguồn: internet

Bộ Tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên

(Tài chính) Tổng kết công tác hoạt động tài chính năm 2013, ngành Tài chính đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách được Quốc hội giao, kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, đảm bảo các cân đối quan trọng, trong đó, đảm bảo nguồn lực tăng cường an ninh quốc phòng, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo an sinh xã hội... Trong thành tựu chung đó, đời sống cán bộ viên chức của Bộ Tài chính cũng được nâng lên.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Tình hình thực hiện dự toán chi:

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2013; trong đó:

- Đáp ứng kịp thời kinh phí cho triển khai các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của cơ quan Bộ, tập trung bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Đã đảm bảo chấp hành kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu và mua sắm, sử dụng tài sản tại cơ quan Bộ.

- Đối với các khoản chi thường xuyên, dịch vụ: Các khoản chi dịch vụ công cộng (như tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh môi trường...) cơ bản ổn định về nội dung sử dụng dịch vụ và có tăng chi phí do điều chỉnh theo giá Nhà nước quy định và giá thị trường. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động tốt của các hệ thống máy móc, thiết bị lắp đặt tại trụ sở từ năm 2006 đến nay (thang máy, tổng đài điện thoại, điều hoà, phòng cháy chữa cháy, máy phát điện,...), hàng năm cần phải triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo các thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên, ổn định; theo đó chi phí bảo trì, bảo dưỡng và mua bổ sung các linh kiện thay thế phục vụ cho các hệ thống thiết bị tăng, dẫn đến dự toán khoản chi dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên trong năm 2013 tăng so với các năm trước.

- Trụ sở cơ quan Bộ đã đưa vào hoạt động từ năm 2006, đến nay cần sửa chữa, cải tạo chống thấm để đáp ứng môi trường làm việc, triển khai nhiệm vụ sửa chữa tầng 12 để phục vụ các cuộc họp của Lãnh đạo Bộ.

- Tỷ lệ giải ngân kinh phí ước thực hiện đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Đối với chi thực hiện tự chủ đảm bảo thực hiện đúng chế độ theo quy định, giải ngân khoảng 95% dự toán được giao (trừ những nội dung đang thực hiện, tạm ứng, quyết toán trong năm sau). Đối với chi không tự chủ thực hiện giải ngân khoảng 90% (trừ phần giữ lại thực hiện bảo hành; tạm ứng theo hợp đồng, chuyển nguồn sang thanh quyết toán trong năm sau).

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành, trong công tác quản lý chi tiêu nội bộ đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm thiết thực như: rà soát thanh toán chi phí đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, làm thêm giờ, công tác phí....

Kiên quyết không thanh toán các khoản chi không đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ, không quyết toán các khoản chi vượt định mức, chế độ quy định. Ngoài ra, thực hiện tiết kiệm trong công tác sửa chữa, mua sắm vật tư hàng hoá thông qua việc chọn báo giá của các đơn vị cung cấp, hoặc kiểm soát chặt chẽ giá cả đề nghị thanh toán.

Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm như:

+ Rà soát trong bố trí dự toán kinh phí, đảm bảo sát nhiệm vụ, trong chi tiêu thanh toán đảm bảo các định mức quy định đối với các nội dung chi: hội nghị, đoàn ra, đoàn vào, chế độ thanh toán làm ngoài giờ,...;

+ Tổ chức mua sắm tài sản đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế;

+ Thực hiện khoán văn phòng phẩm, công tác phí,...

+ Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ.

Cụ thể: trong việc bố trí dự toán hỗ trợ công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2013, Vụ Pháp Chế đã chủ trì, phối hợp với Vụ KHTC rà soát kỹ danh mục đề nghị hỗ trợ và báo cáo Bộ phê duyệt các nguyên tắc hỗ trợ đối với các văn bản có phạm vi, nội dung và đối tượng rộng, phải gửi xin ý kiến nhiều lần trong quá trình soạn thảo... không thực hiện hỗ trợ dàn trải để tạo nguồn thực hiện điều chỉnh thu nhập chung cho CBCC cơ quan. Rà soát kỹ các đề nghị về tổ chức Hội nghị, Hội thảo, đoàn công tác trong và ngoài nước…: báo cáo Bộ quyết định tổ chức tại trụ sở cơ quan Bộ, điều chỉnh thành phần… để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thu nhập của cán bộ tăng thêm từ tiết kiệm chi kinh phí tự chủ năm 2013: 

- Trên cơ sở xác định ước thực hiện tiết kiệm 06 tháng đầu năm 2013, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã đề xuất và đã được Bộ phê duyệt cho phép tạm chi thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm là 1.050.000 đ/người/tháng.

Hiện nay, Vụ KHTC đã xác định ước tiết kiệm cả năm 2013 để lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và tổng hợp báo cáo Bộ cho phép tạm chi thu nhập tăng thêm 06 tháng cuối năm 2013 theo hướng không thấp hơn mức đã tạm chi 6 tháng đầu năm (1.050.000 đ/người/tháng).

- Bên cạnh đó, Ban Quản lý nguồn tiền thưởng phối hợp của cơ quan Bộ đã cân đối nguồn, báo cáo Bộ phê duyệt cho điều chỉnh mức hỗ trợ hàng tháng từ 700.000 đ/người lên 1.150.000 đ/người (từ tháng 8/2013) để từng bước ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Bộ.

Do đó, mức bổ sung thu nhập đối với cán bộ, công chức hiện nay là 2.200.000 đ/người/tháng (gồm chi thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm chi 1.050.000 đ/người/tháng; hỗ trợ hàng tháng từ nguồn tiền thưởng phối hợp 1.150.000 đ/người/tháng), đạt khoảng 0,62 lần tiền lương bình quân của CBCC cơ quan Bộ; riêng đối với các công chức mới được tuyển dụng thì mức bổ sung thu nhập đạt khoảng 0,8 lần tiền lương được hưởng (2,34 hệ số lương x 1.150.000 đ).

Đó là kết quả cụ thể mà Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2013, không những thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mà còn đảm bảo đời sống người lao động, khuyến khích động viên cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của Ngành Tài chính, hoàn thành nhiệm vụ thu – chi, cân đối NSNN trong năm vừa qua.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM