VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc

(Tài chính) Cùng nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đặng Huy Đông...

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho 14 cá nhân thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, kiểm toán đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Theo đó, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'"' và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các cơ quan, doanh nghiệp khối tài chính, tiền tệ, đầu tư, kiểm toán qua 5 năm triển khai đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phong trào đã được các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, vì vậy phong trào đã được phát triển cả về bề rộng và chiều sâu trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Đã thường xuyên phố biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các mặt phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Công an về xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Các cán bộ, đảng viên và người lao động ngày càng nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào nên trong suy nghĩ và hành động đã có sự chuyến biến tích cực, tự giác, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi, vì bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng chính là để bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình mình.

Nhận thức trên cũng đã góp phần phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cũng như ý thức chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ cũng được coi trọng: Công tác phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường xuyên được đẩy mạnh; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người thường xuyên ra nước ngoài công tác, học tập hoặc quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài…

Thấu suốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã phối hợp chặt chẽ và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế, trước hết là làm tốt công tác bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia trong các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế…

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) cũng được quan tâm thực hiện, tránh được lộ lọt thông tin, nhất là những thông tin nhạy cảm có thể gây nguy hại cho nền kinh tế. Đến nay, cơ bản các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, kiểm toán đều đã có danh mục BMNN được phê duyệt…

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến và thi đua khen thưởng đã được coi trọng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia tích cực vào “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ Đại tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, an ninh kinh tế trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, kiểm toán.

Bộ trưởng mong muốn, các ngành, các cấp cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, người lao động đối với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tự giác đấu tranh, với các hành vi vi phạm, bảo vệ an toàn tài sản cơ quan, đơn vị..., .góp phần bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh, phòng chống tội phạm.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM