VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Các nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Các nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Chiều 9/10, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 tại Hội An, Quảng Nam. Dự kiến, các Bộ trưởng Tài chính sẽ thảo luận về 4 vấn đề: đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và tài chính bao trùm.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng

Đại diện các nước khảo sát các địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Vốn ngoại vào bất động sản: Tiềm năng vẫn lớn

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trước Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ diễn ra Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào ngày 19 - 20/10/2017 nhằm chuẩn bị nội dung, kiện toàn các báo cáo và văn kiện để báo cáo lên các Bộ trưởng.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, các Bộ trưởng Tài chính sẽ thảo luận về tình hình kinh tế và tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực, xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về 4 chủ đề ưu tiên trong năm (bao gồm: đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và tài chính bao trùm), cập nhật tình hình triển khai Kế hoạch Hành động Cebu, và thảo luận các vấn đề quan tâm khác.

Về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chủ đề tập trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ chế đảm bảo lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào dự án hợp tác công tư (PPP). Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án PPP, đặc biệt là vấn đề chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tư nhân...

Về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS), các quan chức tài chính sẽ tiếp tục thảo luận để nhất trí  các nội dung tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các hoạt động đào tạo trong khu vực nhằm nâng cao nhận thức về BEPS và tham gia tích cực vào dự án BEPS của G20/OECD.

Về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, các quan chức tài chính APEC sẽ tiếp tục trao đổi nhất trí về kinh nghiệm xây dựng chiến lược về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương, và chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công tại các nền kinh tế thành viên APEC, cũng như các hoạt động của Nhóm công tác APEC về Ttài chính ứng phó với rủi ro thiên tai.

Về tài chính bao trùm, chủ đề ưu tiên tập trung thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

Các Bộ trưởng sẽ ra Tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm, và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM