Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan những tháng cuối năm

(Taichinh) - Thời gian qua, việc kiểm tra sau thông quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã bước đầu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Đến tháng hết tháng 10/2015 đã thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) 1.350 tỷ đồng.
Đến ngày 10/11/2015, Cục Hải quan Tây Ninh đã thực hiện tăng thu cho NSNN trên 13 tỷ đồng tiền thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, đạt 130,92% so với chỉ tiêu được giao. Nguồn: baohaiquan.vnĐến ngày 10/11/2015, Cục Hải quan Tây Ninh đã thực hiện tăng thu cho NSNN trên 13 tỷ đồng tiền thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, đạt 130,92% so với chỉ tiêu được giao. Nguồn: baohaiquan.vn

Những kết quả tích cực

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, đến hết tháng 10/2015, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra 980 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 75,4% chỉ tiêu được giao. Từ các cuộc kiểm tra này đã thực thu vào NSNN 1.350 tỷ đồng, đạt 84,3% chỉ tiêu được giao.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc kiểm tra sau thông quan tại chi cục Hải quan thuộc một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã bước đầu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, nhiều đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch được giao như: Cục kiểm tra sau thông quan, các Cục Hải quan: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Lào Cai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vũng Tàu…

Thống kê cho thấy, đến trung tuần tháng 11/2015, Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đã thu nộp NSNN 208,8 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao 10% (chỉ tiêu 190 tỷ đồng) và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện 350 cuộc kiểm tra, tăng 131 cuộc so với cùng kỳ năm 2014, trong đó có 140 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp (DN). Trong đó, chuyên đề kiểm tra sau thông quan có số thu lớn nhất do Chi cục thực hiện liên quan đến mặt hàng phôi thép nhập khẩu, với tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng, đã được các DN nộp vào NSNN.

Được biết, ngay từ đầu năm, Chi cục đã đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở DN và thực hiện việc “hậu kiểm” theo chuyên đề với những đối tượng DN, mặt hàng có nguy cơ cao trong gian lận, thất thoát thuế. Nhằm triển khai tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, công chức đã không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ bởi quá trình kiểm tra, đấu tranh tại trụ sở DN đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, đặc biệt phải làm cho DN “tâm phục khẩu phục” chấp hành quyết định của cơ quan Hải quan, tránh việc khiếu kiện, khiếu nại…

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan QuảngBình đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 28 cuộc kiểm tra, thu nộp vào NSNN 1,29 tỷ đồng, vượt 73% so với kế hoạch. Được biết, Cục Hải quan Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng kiểm tra sau thông quan thực hiện rà soát, sàng lọc thông tin đối với hàng hóa, DN làm thủ tục trong vòng 60 ngày để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Hàng quý, Cục Hải quan Quảng Binh tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm tra sau thông quan và kiểm tra trị giá hàng hóa thuộc luồng Xanh, thường xuyên có sự trao đổi thông tin với các đơn vị cửa khẩu về công tác này. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tập trung thực hiện công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro vào công tác kiểm tra sau thông quan, xác định đối tượng trọng điểm để có biện pháp kiểm tra phù hợp…

Thống kê mới đây của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho thấy, từ đầu năm 2015 đến ngày 18/11, đơn vị đã thực hiện tăng thu cho NSNN trên 428 tỷ đồng tiền thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan.Trong đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 211 vụ kiểm tra sau thông quan (195 vụ kiểm tra tại trụ sở DN), đồng thời ban hành trên 140 quyết định ấn định thuế, với tổng số thuế truy thu trên 175 tỷ đồng (kể cả tiền phạt vi phạm hành chính và tiền phạt chậm nộp).

Riêng số còn lại gần 253 tỷ đồng do chi cục hải quan nơi mở tờ khai thực hiện kiểm tra sau thông quan ngay tại cửa khẩu. Trong đó, một số đơn vị có số thu đạt cao, như: Phòng Thuế xuất nhập khẩu thực hiện tăng thu trên 94 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện tăng thu trên 75 tỷ đồng…

Tính từ đầu năm đến ngày 10/11/2015, Cục Hải quan Tây Ninh đã thực hiện tăng thu cho NSNN trên 13 tỷ đồng tiền thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, đạt 130,92% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 25 vụ kiểm tra sau thông quan (19 vụ kiểm tra tại trụ sở DN) với số tiền thuế truy thu trên 13 tỷ đồng gồm cả tiền phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế.

Dồn sức những tháng cuối năm

Đánh giá của Tổng cục Hải quan cho thấy, dù đã đạt được kết quả tích cực, song vẫn còn không ít thách thức đặt ra, trong đó, một số đơn vị có thể không hoàn thành chỉ tiêu thu từ kiểm tra sau thông quan. Theo tin từ Cục Hải quan Khánh Hòa, năm 2015, Cục Hải quan Khánh Hòa được giao chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đối với 17 DN với chỉ tiêu thu thuế từ kiểm tra sau thông quan là 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù đơn vị đã thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với 16/17 DN theo chỉ tiêu giao của Tổng cục Hải quan, nhưng số thuế tăng thu lại đạt thấp. Tính đến 15/11/2015, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN đối với 16 trường hợp và tổng số thuế tăng thu qua kiểm tra sau thông quan đối với 16 DN chỉ được 389 triệu đồng, đạt gần 4% chỉ tiêu về số thuế tăng thu do Tổng cục Hải quan giao…

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Hải quan, tại một số Cục Hải quan địa phương, việc triển khai kiểm tra sau thông quan tại các chi cục Hải quan chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra sau thông quan quá ít so với khối lượng công việc; thực hiện chưa đầy đủ các công việc kiểm tra sau thông quan phải làm theo quy định của pháp luật như: rà soát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu rủi ro, vi phạm, các lô hàng nghi ngờ về giá, mã, C/O… các lô hàng nghi ngờ về giá do khâu thông quan chuyển; chưa phân tích rủi ro để đánh giá, kiểm tra sau thông quan các lô hàng luồng Xanh…

Trước tình hình đó, để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan giao toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan phấn đấu đạt số thu 1.850 tỷ đồng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra sau thông quan, đảm bảo quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu số thực thu qua công tác kiểm tra sau thông quan và số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan đã được Tổng cục giao. Những đơn vị có số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan và số thực thu qua công tác kiểm tra sau thông quan còn thấp so với kế hoạch phải làm rõ nguyên nhân để có giải pháp.

Các chi cục Hải quan căn cứ khối lượng công việc kiểm tra sau thông quan của đơn vị, bố trí tăng cường ngay cán bộ chuyên tráchlàm công tác kiểm tra sau thông quan có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực trị giá, mã số. Các chi cục Hải quan phân tích, rà soát hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, chú trọng hồ sơ các lô hàng luồng Xanh có nghi ngờ, các trường hợp giá thấp hơn giá trong danh mục quản lý rủi ro, các trường hợp mặt hàng giá DN khai báo thấp dần, áp mã số không thống nhất… Chú trọng các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tương tự với trường hợp các đơn vị Hải quan khác đã kiểm tra ấn định để thực hiện kiểm tra, không để bỏ sót các lô hàng có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, những tháng cuối năm, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan. Cụ thể, Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, rà soát xác định dấu hiệu nghi vấn các lô hàng nhập khẩu có mức giá khai báo thấp hơn mức giá kiểm tra của hàng hóa giống hệt, tương tự tại cơ sở dữ liệu giá theo quy định, DN khai báo mức giá thấp dần.

Đồng thời, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa kiểm tra trị giá trong thông quan và kiểm tra trị giá sau khi hàng hóa đã thông quan. Đặc biệt, các đơn vị lưu ý kiểm tra trường hợp đủ cơ sở bác bỏ nhưng người khai hải quan không đồng ý thì chuyển kiểm tra sau thông quan ngay trong vòng 60 ngày. Đối với các trường hợp nghi vấn phải chuyển kiểm tra sau thông quan và thực hiện các bước kiểm tra xác đinh trị giá theo đúng quy định, tránh hiện tượng khai thấp trị giá tính thuế và áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị...

Trong khi đó, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra sau thông quan, phấn đấu cả năm tăng thu đạt 550 tỷ đồng tiền thuế (tăng thêm 50 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao từ tháng 10) từ công tác này.

Đối với Cục Hải quan Tây Ninh, mặc dù số thu từ hoạt động sau thông quan đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2015, nhưng từ nay đến cuối năm đơn vị vẫn tiếp tục theo dõi và thực hiện kiểm tra sau thông quan các DN nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, gian lận trốn thuế. Đồng thời, tăng cường năng lực thu thập thông tin của cán bộ, công chức trong đơn vị, phân tích, lựa chọn các bộ hồ sơ có độ rủi ro cao để đưa vào diện phải kiểm tra...

Tuấn Kiệt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục