VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017

Hải quan triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017. Nguồn: internet

Hải quan triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017

Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thành hai bước bao gồm vận hành thử Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017 và vận hành chính thức từ ngày 02/02/2017 nhằm phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp.

Ưu tiên hợp tác hải quan hướng tới tăng trưởng bền vững

Hiện đại hóa hải quan: Đột phá từ chính sách

Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực tăng thu chặng nước rút

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/12/2016, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện công tác chuẩn bị trước khi chạy thử và chạy chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, chuẩn bị kỹ lượng về nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành trước ngày 15/12/2016. Đồng thời, hoàn thiện phần mềm, cơ sở hạ tầng, thông tin, tuyên truyền.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian vận hành thử Hệ thống từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017, các đơn vị hải quan sẽ thực hiện song song việc tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy để xử lý thủ tục hành chính.

Theo đó, kết quả xử lý thủ tục hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là kết quả chính thức trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Sau thời gian chạy thử nghiệm Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ ngày 02/02/2017, Tổng cục Hải quan sẽ vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Khi được triển khai, Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện bằng phương thức thủ công và sẽ chạy song song với Hệ thống VNACCS/VCIS.

PV.

Có thể bạn quan tâm