Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(Taichinh) -

Kho bạc Nhà nước vừa cho biết, lũy kế vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua Kho bạc Nhà nước tính đến hết ngày 30/9/2016 là 176.034,9 tỷ đồng, đạt 53,4% so với kế hoạch được giao năm 2016.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (ngày 12/9/2016).Toàn cảnh buổi tọa đàm về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (ngày 12/9/2016).

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ nay đến cuối năm 2016, số vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn phải giản ngân là 153.738,8 tỷ đồng (chưa kể các nguồn vốn có thể được giao bổ sung từ nay đến cuối năm).

Để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có các biện pháp tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ (từ việc bổ sung, điều chỉnh, thẩm tra và phê duyệt dự án, duyệt thiết kế dự toán đến việc thẩm tra phê duyệt khối lượng phát sinh, tổ chức nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán...) gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm; KBNN các cấp kịp thời báo cáo về KBNN đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính hoặc cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hai là, chỉ đạo KBNN các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính cùng cấp, tham mưu với chính quyền địa phương trong bố trí vốn và điều hành vốn linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán mọi lúc, mọi nơi đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.

Ba là, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, các hạng mục phát sinh nằm ngoài dự án, hoặc chưa đủ hồ sơ thủ tục theo quy định; đồng thời theo dõi, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư từng dự án, từng bộ, địa phương, bao gồm cả dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước và dự án sử dụng nguồn vốn ODA, báo cáo Bộ Tài chính để kiến nghị với Chính phủ thực hiện điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án theo đúng tinh thần Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016của Chính phủ.

Bốn là, chỉ đạo KBNN các cấp thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB. Đôn đốc, phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án  thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo thu hồi hết số vốn đã tạm ứng khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

Năm là, chỉ đạo KBNN các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị khi đến giao dịch tại KBNN.

Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế giải quyết công việc của KBNN và có hành vi gây sách nhiễu, hách dịch đối với các đơn vị đến giao dịch tại KBNN.

Sáu là, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN nhằm công khai, minh bạch tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị giao dịch tại KBNN.

Bảy là, tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác thí điểm các dịch vụ công điện tử trực tuyến tại 5 KBNN thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ; theo đó, việc kiểm soát chi (bao gồm cả với chi đầu tư và chi hành chính sự nghiệp) được thực hiện qua mạng điện tử, không phải mang hồ sơ để thanh toán bằng giấy như trước đây.

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016, KBNN sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác và tiến tới triển khai rộng dịch vụ công điện tử trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018.

Tám là, nghiên cứu, đánh giá nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác triển khai mở rộng các dịch vụ công trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tiến tới thực hiện kiểm soát chi qua mạng 100%, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục