VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 75,6% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 75,6% kế hoạch. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 75,6% kế hoạch

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế đến ngày 25/7/2017, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) đạt 75,6% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ xử lý việc hoàn trả khoản thu hạch toán nhầm cho ngân hàng ủy nhiệm thu

Hút thêm 2.370 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

KBNN cho biết, trong tháng 7, cơ quan này đã tổ chức 3 phiên đấu thầu TPCP qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 12.800 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển.
Như vậy, lũy kế đến  ngày 25/7/2017, KBNN đã huy động cho (ngân sách nhà nước) NSNN 138.544,7 tỷ đồng TPCP, đạt 75,6% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).
Theo báo cáo của KBNN, tính đến ngày 31/7/2017, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên được 419.527 tỷ đồng, đạt 46,5% so với dự toán (dự toán chi thường xuyên năm 2017 là 902.880 tỷ đồng).
Trong đó, trung ương là 129.983 tỷ đồng, địa phương là 226.544 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Đồng thời, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 10.256 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,8 tỷ đồng.
Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, trong 7 tháng năm 2017, hệ thống KBNN đã từ chối 24 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.
Về giải ngân vốn đầu tư, tính đến ngày 31/7, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 116.281 tỷ đồng, đạt 36,7% so với kế hoạch vốn năm 2017 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 316.832,2 tỷ đồng).
Trong đó: (i) vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 100.104,1 tỷ đồng; (ii) vốn TPCP giải ngân là 2.300 tỷ đồng; (iii) vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 1.985,4 tỷ đồng; (iv) nguồn vốn khác giải ngân là 11.891,7 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM