VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên đạt gần 420.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/7/2017, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên được 419.527 tỷ đồng, đạt 46,5% so với dự toán.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên đạt gần 420.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/7/2017, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 419.527 tỷ đồng, bằng 46,5% so với dự toán (dự toán chi thường xuyên năm 2017 là 902.880 tỷ đồng). Trong đó, Trung ương là 129.983 tỷ đồng, địa phương là 226.544 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 75,6% kế hoạch

Hút thêm 2.370 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Vietcombank tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu ngân sách tại Hà Nội

Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý Quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 10.256 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư, tính đến hết tháng 7/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN được 116.281,2 tỷ đồng, đạt 36,7% so với kế hoạch vốn năm 2017 nhà nước giao (Kế hoạch nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 316.832,2 tỷ đồng). 

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 100.104,1 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 2.300 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 1.985,4 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 11.891,7 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 24 tỷ đồng, do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Về công tác huy động vốn cho NSNN, trong tháng 7/2017, KBNN đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, huy động được 12.800 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến 25/7/2017, KBNN đã huy động cho NSNN 138.544,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 75,6% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM