VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt741.386 tỷ đồng. Ảnh: Văn Trường

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt gần 89% dự toán

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi đạt 741.386 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 28.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 42 tỷ đồng.

Hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán năm 2016

Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính cả năm niên độ ngân sách 2016 (tính đến hết ngày 31/01/2017), hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 785.386 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán chi thường xuyên năm 2016.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN phát hiện khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết; số thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng.

Về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết ngày 31/12/2016, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 246.387,9 tỷ đồng, đạt 72,9% so với kế hoạch nhà nước giao năm 2016 (kế hoạch nhà nước giao năm 2016 đến thời điểm báo cáo là 338.374,5 tỷ đồng).

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 176.428,7 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 5.001,6 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 23.564,2 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 41.393,4 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 136 tỷ đồng, chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Ước tính cả năm niên độ ngân sách 2016 (tính đến hết ngày 31/01/2017): lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 278.757,9 tỷ đồng, đạt 82,4 % so với kế hoạch nhà nước giao năm 2016.

Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 145 tỷ đồng, số tiền từ chối thanh toán này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ  hồ sơ theo quy định.

Về kết quả huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển, tính đến hết ngày 28/12/2016, KBNN đã huy động cho NSNN là 281.750,2 tỷ đồng đạt 98,3% kế hoạch năm (286.600 tỷ đồng). Trong tháng 12/2016 (tính đến ngày 28/12/2016), KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 3.956,1 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM