Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Huyền Trang

(Taichinh) - (Tài chính) Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 2/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/3, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)” về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: financeplus.vnToàn cảnh Hội thảo. Nguồn: financeplus.vn

Hội thảo nhằm thu thập các ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý để hoàn thiện báo cáo về việc lấy ý kiến đóng góp với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) với mục tiêu xây dựng Bộ luật dân sự thực sự trở thành luật chung, luật nền của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự lần này sẽ ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

Theo ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, việc sửa đổi các nội dung quy định tại dự thảo Bộ luật Dân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính như các vấn đề về kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng dịch vụ về tư vấn thuế, hải quan; tài sản; hình thức sở hữu…

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo, đại điện các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính như Vụ Tài chính Ngân hàng, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước… đã có những đóng góp về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính như quy định liên quan đến hợp đồng vay tài sản và lãi suất; quy định liên quan về hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; quy định liên quan về kinh doanh bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm…

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng tập trung thảo luận về kết cấu của Bộ luật Dân sự, mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự và các luật khác cũng như các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục