VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngăn chặn từ xa chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngăn chặn từ xa chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa, không cho phép dỡ hàng xuống cảng đối với hàng hóa là chất thải, phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu.

Hải quan Hải Phòng ngăn chặn 130 container rác đổ vào Việt Nam

Kiểm soát chặt về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Làm rõ vụ việc phụ tùng ô tô nhập lậu trà trộn trong các container phế liệu

Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay

Trong công văn gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ngày 26/10/2018, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Trong tiếp nhận và xử lý hải quan đối với hồ sơ tàu biển nhập cảnh, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra việc khai báo trên manifest phải đầy đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp nhận hàng tại tiêu chí "Người nhận hàng/Consignee" (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số của giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, số của Giấy xác nhận ký quỹ); về hàng hóa (loại phế liệu, mã HS tối thiểu 4 số).

- Nếu thông tin tại tiêu chí "Người nhận hàng/Consignee" trên manifest khi khai báo là "To order" hoặc "To order of…" thì thực hiện kiểm tra thông tin khai báo tại tiêu chí "Người được thông báo/Notificated party" phải đầy đủ các thông tin cụ thể về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số của giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, số của Giấy xác nhận ký quỹ).

Trường hợp không khai báo cụ thể về doanh nghiệp nhận hàng, hàng hóa như trên thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; đồng thời thông báo cho hãng tàu, đại lý hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng không được phép dỡ hàng hóa đó xuống cảnh.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, phân tích thông tin khai trên manifest trong thời hạn 04 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin khai báo trên Hệ thống e-manifest và xử lý như sau:

- Trường hợp có cơ sở xác định hàng hóa vận chuyển trên tàu biển là chất thải theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì thông báo ngay cho hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng về việc không được phép dỡ hàng hóa đó xuống cảng; đồng thời yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và xử lý vi phạm theo quy định.

- Trường hợp tàu biển chưa cập cảng Việt Nam hoặc đã cập cảng Việt Nam nhưng chưa dỡ hàng hóa xuống bãi cảng, có thông tin hàng hóa khai báo trên Hệ thống e-manifest là phế liệu, đối chiếu thông tin người nhận hàng trên manifest với danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và xử lý:

+ Người nhận hàng trên manifest có tên trong danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, còn hạn ngạch nhập khẩu, đã thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu thì thực hiện theo quy định.

+ Nếu người nhận hàng trên manifest không có trong danh sách hoặc có trong danh sách nhưng Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã hết hiệu lực hoặc doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng trên Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Hoặc doanh nghiệp chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định thì thông báo ngay cho hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng về việc không được phép dỡ lô hàng phế liệu đó xuống cảng, đồng thời yêu cầu hãng tàu đưa hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

- Trường hợp hàng hóa khai báo trên manifest là hàng đã qua sử dụng, không khai báo là phế liệu nhưng có đặc trưng của phế liệu và người nhập khẩu hoặc người được thông báo không thuộc danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về  bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực thì Chi cục Hải quan giám sát chặt chẽ việc dỡ hàng xuống cảng, đưa hàng hóa vào diện kiểm soát trọng điểm và tiến hành thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cảng biển thông báo cho hãng tàu/đại lý hãng tàu vận chuyển, doanh nghiệp kinh doanh cảng, cơ quan quản lý cảng không cho phép dỡ hàng là phế liệu từ tàu xuống cảng đối với chủ hàng không có trong Danh sách tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực, hạn ngạch nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp doanh nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận, khi thực hiện thủ tục hải quan thực hiện tra cứu, kiểm tra Giấy xác nhận đã được cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và môi trường hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia đối chiếu với Giấy xác nhận do doanh nghiệp nộp nếu thấy phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định trong đó lưu ý về thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận và các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia không có thông tin Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và môi trường do doanh nghiệp nộp thì phải trao đổi bằng điện fax hoặc văn bản với Sở Tài nguyên và môi trường để xác nhận thông tin, nếu thông tin xác nhận đúng và phù hợp thì xem xét, giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM