VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều điểm sáng trong công tác hiện đại hóa hải quan

Năm 2018, ngành Hải quan đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiều điểm sáng trong công tác hiện đại hóa hải quan

Năm 2018, ngành Hải quan đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Chi cục Hải quan Nội Bài đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa hải quan

Quản lý hải quan tự động tại cảng biển: Sáng tạo trong hiện đại hóa hải quan

Điểm nhấn hiện đại hóa Hải quan và doanh nghiệp ưu tiên

Hiện đại hóa Hải quan Việt Nam sánh ngang các nền kinh tế tiên tiến APEC

Năm 2018, công tác hiện đại hóa hải quan được Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt với nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống hải quan cả nước đã xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động của đề án đánh giá giữa kỳ kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016 – 2020; Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động quản lý tuân thủ của ngành Hải quan giai đoạn 2018-2020; triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2018.

Với vai trò là Cơ quan thường trực, năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tích cực điều phối, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; Chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, đảm bảo cơ sở hạ tầng, kết nối kỹ thuật đảm bảo triển khai các thủ tục hành chính mới.

Tính đến ngày 07/12/2018, 12 bộ, ngành đã triển khai 140 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 1,8 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 26 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 24 tỉnh, thành phố với 11 thủ tục hành chính liên quan đến tàu, thuyền và triển khai 4/4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cảng thủy nội địa.

Ngoài lĩnh vực cảng thủy nội địa, Tổng cục Hải quan còn triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không. Trong năm, cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không đã được cấp tài khoản và sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp nhận thông tin liên quan đến tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Hải quan cũng được toàn Ngành triển khai đồng bộ. Cụ thể, cơ quan Hải quan triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi trên phạm vi toàn quốc;Triển khai, nâng cấp, cập nhật các hệ thống công nghệ thông tin như: Hệ thống Ecustoms5; Hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu; Hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM… Đến nay, Hệ thống quản lý hải quan tự động đã được triển khai tại 25/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, 65 Chi cục, 276 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng biển, kho ngoại quan, kho hàng không.

Tổng cục Hải quan tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mục tiêu về Chính phủ điện tử, từ ngày 01/02/2018, phiên bản mới của Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 42 thủ tục hành chính, góp phần đưa số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Tổng cục Hải quan lên tổng số 171/181 thủ tục hành chính.

Nhìn chung, công tác hiện đại hóa hải quan đã góp phần đưa toàn ngành Hải quan xếp vị trị 1/5 đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM