VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Phấn đấu đến năm 2020, 100% Kho bạc nhà nước có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng

Hoạt động giao dịch tại KBNN

Phấn đấu đến năm 2020, 100% Kho bạc nhà nước có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội...

Ngành Tài chính: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngành Tài chính: Dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa

Ngành Thuế và Kho bạc tỉnh Thái Bình: Phối hợp tốt trong thu thuế xây dựng cơ bản

Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính”: Sẵn sàng cán đích

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 đối với dịch vụ thu ngân sách, có 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc Nhà nước quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách.

Cụ thể, đối với dịch vụ thanh toán tiền điện, 70% công ty điện lực chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng. 

Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước, 70% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng. 

Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí, 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng, 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng. Riêng dịch vụ thanh toán viện phí, phấn đấu 50% bệnh viện tại các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. 

Trong hoạt động chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để đẩy mạnh hoạt động thanh toán qua ngân hàng, Đề án đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng. Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị kho bạc nhà nước, các bệnh viện, trường học để phục vụ thanh toán qua ngân hàng.

Bên cạnh đó, áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội; chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM