VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do VDB quản lý, sử dụng ở một số tỉnh phía Nam

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) quản lý, sử dụng trên địa bàn một số tỉnh phía Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do VDB quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh: An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau và Bạc Liêu.

Theo phương án được phê duyệt, VDB sẽ được tiếp tục giữ lại, quản lý, sử dụng đối với 11 cơ sở nhà đất tại:

Tỉnh An Giang (02 cơ sở): Số 83 đường Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (với diện tích khuôn viên đất 360,3 m2, diện tích sàn sử dụng 1.306,86 m2) và cơ sở nhà đất tại đường Nguyễn Huệ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang với diện tích khuôn viên đất 90 m2, diện tích sàn sử dụng 208,94 m2 để bố trí làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển An Giang theo quy hoạch của tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng (05 cơ sở): Số 7 Lữ Gia, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (với diện tích khuôn viên đất 3.902,11 m2, diện tích sàn sử dụng 240,69 m2); 02 cơ sở tại số 11/5 Lữ Gia, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (với tổng diện tích khuôn viên đất 1.545 m2, diện tích sàn sử dụng 135,8 m2); 02 cơ sở tại số 13/4 Lữ Gia, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (với tổng diện tích khuôn viên đất 1.487 m2 để sử dụng vào mục đích văn phòng làm việc và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị ngành tại TP. Đà Lạt theo quy hoạch của tỉnh.

Tại Cà Mau (02 cơ sở): Số 7 đường An Dương Vương, phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (với diện tích khuôn viên đất 1.020 m2, diện tích sàn sử dụng 1.455,2 m2) để bố trí làm trụ sở làm việc của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải và cơ sở nhà đất tại ấp Bà Điểu, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (với diện tích khuôn viên đất 150 m2, diện tích sàn sử dụng 350,88 m2) để bố trí làm nhà công vụ của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải.

Tại Bạc Liêu (02 cơ sở): Số 175 đường Trần Huỳnh, phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (với diện tích khuôn viên đất 2.600,64 m2, diện tích sàn sử dụng 1.239,6 m2) để bố trí làm trụ sở làm việc của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải và lô đất tại đường số 12, khu Bắc Trần Huỳnh, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (với diện tích khuôn viên đất 320 m2) để bố trí làm nhà công vụ của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải.

Đối với các cơ sở nhà đất nêu trên, VDB quyết định việc giữ lại tiếp tục sử dụng theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo đơn vị đang quản lý, sử dụng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất để quản lý, sử dụng theo quy định./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM