VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tài khoản chuyên thu của hệ thống Kho bạc vượt mốc 1.000

Hướng dẫn khách làm thủ tục thu, chi ngân sách tại phòng giao dịch KBNN.

Tài khoản chuyên thu của hệ thống Kho bạc vượt mốc 1.000

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước (KBNN), số lượng tài khoản chuyên thu của các đơn vị trong hệ thống hiện nay đã vượt mốc 1.000 (1.020 tài khoản), trong đó, 251 tài khoản của cơ quan KBNN cấp tỉnh, 769 tài khoản của KBNN cấp huyện.

Kho bạc Nhà nước: Điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả, đáp ứng vốn kịp thời cho đầu tư phát triển

Sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý

Tập trung hoàn thiện về cơ chế chính sách 6 tháng cuối năm 2018

Thời gian qua, công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được KBNN đẩy mạnh thực hiện trên phạm vi toàn quốc với đa dạng hình thức như: Thu tại quầy giao dịch của NHTM; thu qua các kênh giao dịch điện tử internet, ATM; thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, KBNN tiếp tục mở tài khoản chuyên thu của các đơn vị trong hệ thống tại 5 NHTM (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB), đáp ứng kịp thời việc tập trung thu và thanh toán chi trả của ngân sách nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước; Đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với ngân sách nhà nước.

Đến nay, số lượng tài khoản chuyên thu của các đơn vị trong hệ thống đã vượt mốc 1.000 (1.020 tài khoản), trong đó, 251 tài khoản của cơ quan KBNN cấp tỉnh, 769 tài khoản của KBNN cấp huyện. Thời gian tới, KBNN sẽ đánh giá tình hình triển khai thực tế và nghiên cứu việc mở rộng thêm tài khoản chuyên thu và phối hợp thu đối với các NHTM có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM