Ngành Tài chính:

Tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra trong 8 tháng

(Taichinh) - Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính đã tăng cường quản lý thu, chi ngân sách hiệu quả; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính...
Tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra về thuế, hải quan trong 8 tháng.Tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra về thuế, hải quan trong 8 tháng.

Theo đó, tính đến tháng 8/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 39,15 nghìn doanh nghiệp. Qua đó, xử lý tăng thu 7,1 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đôn đốc, cưỡng chế thu được 26,25 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 4,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 1,1 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thu hồi và xử lý được 259 tỷ đồng số nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015.

Lực lượng hải quan cũng đã bắt giữ, xử lý trên 11,9 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 100 tỷ đồng; khởi tố 31 vụ, chuyển các cơ quan khác điều tra 42 vụ.

Nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn địa phương thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ niên độ 2016...

Trong tháng 8, Bộ Tài chính cũng đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, tiến độ giải ngân vốn tháng 8 tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Đồng thời, đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục