VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động đến CPI thế nào?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trả lời báo giới tại buổi Họp báo Chính phủ tối 2/4/2018.

Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động đến CPI thế nào?

Bộ Tài chính phân tích và dự kiến, nếu việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018 (so với tháng 6/2018) là khoảng 0,27-0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân năm 2018 là khoảng 0,11% - 0,15%.

Tăng thuế BVMT là giải pháp cần thiết đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế

Thu thuế bảo vệ môi trường không phải chỉ chi cho môi trường

Tăng thuế để đảm bảo nguồn chi bảo vệ môi trường

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Tác động ra sao?

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường 11 mặt hàng

Tăng thuế bảo vệ môi trường phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Cần nhìn nhận trên nhiều giác độ

Điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường là cấp thiết

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết tại buổi Họp báo Chính phủ diễn ra tối 2/4/2018, khi trả lời báo giới xung quanh đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, dự thảo Nghị quyết về biểu thuế BVMT đã được Bộ Tài chính lấy ý kiện rộng rãi các bộ, ngành, địa phương và hiện đã tập hợp các ý kiến để gửi Bộ Tư pháp, dự kiến sẽ hoàn thiện trình Chính phủ trong tháng 4/2018.

Tại dự thảo Nghị quyết về biểu thuế BVMT, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần trong khung 4.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít); dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần trong khung 2.000 đồng/lít (tăng 1.100 đồng/lít); mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/kg lên mức trần trong khung 2.000 đồng/kg (tăng 1.100 đồng/kg); nhiên liệu bay, dầu hỏa giữ như hiện hành là 3.000 đồng/lít đối với nhiên liệu bay (mức trần trong khung thuế) và 300 đồng/lít đối với dầu hỏa (mức sàn trong khung thuế).

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, việc đề xuất tăng thuế BVMT đối với xăng, dầu trên cơ sở Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Việc tăng mức thuế với xăng, dầu cũng căn cứ vào chiến lược thuế và chiến lược tăng trưởng xanh, hạn chế những sản phẩm gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng có Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đề ra giải pháp cơ cấu lại NSNN là hoàn thiện cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu từ tài sản, tài nguyên và môi trường.

Đánh giá về tác động của việc tăng thuế BVMT đến CPI, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính đã phân tích và dự kiến, nếu việc điều chỉnh này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018 sẽ tác động đến CPI tháng 7/2018 (so với tháng 6/2018) là khoảng 0,27-0,29% và sẽ tác động đến CPI bình quân năm 2018 là khoảng 0,11 - 0,15%.

Việc tăng thuế này sẽ thực hiện được mục tiêu sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng hàng hoá thân thiện với môi trường như xăng E5, xăng E10, dầu diezel D5, D10… Từ đó, giảm rác thải ô nhiễm môi trường và góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM