VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu Ngân sách Nhà nước tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) bằng 8% dự toán năm. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thu Ngân sách Nhà nước tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu về thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Hà Nội: 134 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 162 tỷ đồng

Quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chính phủ yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Thu ngân sách năm 2016 đạt 106,4%

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm, tăng 4% so với tháng 1/2016 (nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán năm, tăng 6,1% so với tháng 1/2016); Thu từ dầu thô ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán năm, giảm 25% so cùng kỳ năm 2016, sản lượng thanh toán tháng 1 ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 5,4% kế hoạch, bằng 52,8% so cùng kỳ năm 2016;

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2016, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4% dự toán năm, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.

Cùng với đó, tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm, trong đó chủ yếu đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi).

Riêng chi đầu tư phát triển, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư XDCB nói riêng đạt thấp, trong tháng 1 chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2016.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2017 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2017 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu.

Bên cạnh đó, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính đã  xuất cấp 13 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói giáp hạt cho nhân dân 12 tỉnh vùng khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại văn bản 571/VPCP-KTTH ngày 19/01/2017 của VPCP, Bộ Tài chính đã tạm cấp (lần 2) 1.680 tỷ đồng cho 04 địa phương (Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 160 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng) từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường để bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Nhìn chung tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1/2017, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, Bộ Tài chính cho biết, đối với huy động vốn trong nước của Chính phủ, tính đến ngày 31/01/2017, Kho bạc Nhà nước thực hiện 4 phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kết quả huy động đạt 10.032,3 tỷ đồng; Đối với huy động vốn nước ngoài của Chính phủ, trong tháng 1/2017 đã ký kết 2 Hiệp định vay với trị giá 179,7 triệu USD từ Nhật Bản cho 2 chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC) và chống biến đổi khí hậu (SPRCC).

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, ưu đãi khoảng 7,9 triệu USD tương đương khoảng 176,4 tỷ đồng, trong đó cho vay lại các khoản vay nước ngoài của Chính phủ là 3 triệu USD tương đương 68,4 tỷ đồng, cấp phát là 4,9 triệu USD tương đương 108 tỷ đồng.

Về giải ngân kế hoạch vốn 2016 đến thời điểm 31/1/2017: Ước số giải ngân đến hết ngày 31/01/2017: Lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN là 304.219,4 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao, số vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối nhưng thấp hơn về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2015 (lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 31/01/2016 là 292.746,3 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch vốn năm 2015).

Trong đó, giải ngân các nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 257.586,6 tỷ đồng, đạt 90,2% kế hoạch, nguồn vốn khác là 46.632,8 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch. Trong số vốn giải ngân của các nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 221.718,9 tỷ đồng đạt 95,5% kế hoạch, giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ là 30.074,2 tỷ đồng, đạt 67,2% kế hoạch, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 5.793,5 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch vốn.

Về công tác quản lý, điều hành giá dịp Tết Đinh Dậu 2017, có 25/63 UBND tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch bình ổn thị trường Tết Đinh Dậu 2017. Bộ Tài chính đã chủ trì tổ chức 3 đoàn công tác tại một số tỉnh, thành phố ở 3 miền Bắc - Trung - Nam  kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Nhìn chung, tình hình giá cả dịp Tết Nguyên đán ổn định.

Đặc biệt các đơn vị hải quan biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các mặt hàng cấm, hàng nhạy cảm như: pháo nổ, thực phẩm kém chất lượng, rượu nhập khẩu. Tính riêng trong tháng Tết, toàn ngành Hải quan đã phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, bắt giữ tổng số 974 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 9 tỷ 272 triệu đồng, cơ quan Hải quan đã khởi tố 5 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 1 vụ.

Về giải ngân kế hoạch vốn 2017: Tính đến ngày 31/01/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 (dự kiến kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 311.192,6 tỷ đồng).

Trong đó: Nguồn Chính phủ giao giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch (bao gồm: vốn XDCB giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch nhà nước giao; vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trình mục tiêu chưa giao kế hoạch vốn nên chưa thực hiện giải ngân); Nguồn vốn khác giải ngân là 2.450 tỷ đồng, đạt 5,1% kế hoạch năm Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM