VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiết kiệm gần 17.091 tỷ đồng từ quyết toán các dự án sử dụng ngân sách

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiết kiệm gần 17.091 tỷ đồng từ quyết toán các dự án sử dụng ngân sách

Bộ Tài chính cho biết, Chỉ thị số 27/CT- TTg (CT27) ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN đã giúp cho công tác quyết toán được đẩy mạnh và tiết kiệm cho ngân sách nhiều nghìn tỷ đồng.

Tại sao tăng trưởng cao mà thu ngân sách lại giảm?

Nợ công trong ngưỡng an toàn

Hiểu thế nào về “chỉ còn 45.000 tỷ vốn ngân sách”?

Kết quả thanh tra, kiểm tra tài chính 9 tháng đầu năm 2015

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án được thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong năm 2014 là 72.092 dự án.

Đặc biệt, trong năm 2014, cả nước đã rà soát, xử lý quyết toán được 46.771 dự án, là những dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2012 còn đọng lại, do trước đây chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc mà không quyết toán được.Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đây chính là hiệu quả thiết thực trong việc triển khai CT27.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc CT27 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, nên từ năm 2011 đến nay, qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã tiết kiệm cho NSNN số vốn đầu tư gần 17.091 tỷ đồng của 215.089 dự án, tương đương 1,8% giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM