VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo.

Bộ Tài chính họp báo thường kỳ quý II/2016:

Triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 02/7/2016, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi Họp báo còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ định hướng những công tác lớn của ngành Tài chính

Ngành Tài chính tiếp tục vượt khó đi lên, có nhiều đề xuất tham mưu đột phá

Triển khai Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác thực hiện tài chính - NSNN. Cụ thể là, thu NSNN 6 tháng ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Tiến độ thu ngân sách địa phương đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, chi NSNN 6 tháng ước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, đã sử dụng khoảng 2.900 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW, chủ yếu để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai, xử lý sự cố môi trường biển nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung.

Đặc biệt là, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực và quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 73 giải pháp cụ thể. Trong lĩnh vực thuế, hải quan đã thực hiện rà soát bãi bỏ 31 thủ tục, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục. Tổng cục Hải quan đã thực hiện TTHC điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tình hình tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu DNNN và thị trường tài chính cũng có nhiều dấu hiệu khả quan.Tính đến ngày 22/6/2016, có 39 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; theo đó,Nhà nước nắm giữ 9,89 nghìn tỷ đồng, phần vốn bán cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động và đấu giá công khai l,18 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty, SCIC đã thoái vốn 2,3 nghìn tỷ đồng, thu về 4,49 nghìn tỷ đồng.

Về tái cấu trúc thị trường tài chính, đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết,tính đến tháng 6/2016, quy mô thị trường chứng khoán tăng khoảng 11% so cuối năm 2015 và đạt tỷ lệ 36% GDP; thông qua thị trường đã huy động được 223 nghìn tỷ đồng (bao gồm phát hành TPCP, cổ phiếu, đấu giá cổ phần) cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Hoạt động thị trường ổn định; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, xử lý kịp thời các vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hành được 187,7 nghìn tỷ đồng TPCP, giải ngân vốn vay ODA và ưu đãi được 1.687 triệu USD đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và đầu tư các chương trình, dự án.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đặc biệt là những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Vấn đề liên quan đến số nợ thuế, về thực trạng buôn lậu hiện nay và giải pháp của Bộ Tài chính, những quy định định về việc sử dụng xe ô tô công, nợ công, tình hình về thị trường chứng khoán…

Tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai là, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN, chủ động xử lý các tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Ba là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng NSTW để chủ động xử lý khi nguồn thu NSTW giảm lớn. Tương tự như vậy, ở địa phương, trường hợp dự kiến thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán, các địa phương tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thu NSĐP giảm lớn. Nguồn dự phòng dành tập trung để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh... và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định.

Bốn là, quản lý kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép; Thực hiện đồng thời các giải pháp huy động vốn theo kế hoạch vay nợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ.

Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường; Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, tiếp tục xây dựng các Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực. Xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; sắp xếp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thí điểm cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công có đủ điều kiện; đa dạng hóa các loại hình liên doanh, liên kết giữa đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp ngoài công lập nhằm nâng cao số lượng và chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Bảy là, tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư.

Tám là, tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Chín là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.Thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế. Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTAs đã ký. Chủ động đánh giá các tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu NSNN để chủ động giải pháp điều hành. Nghiên cứu đánh giá tác động của việc nước Anh rút ra khỏi EU tới tài chính, ngân sách, đặc biệt là quản lý nợ và thị trường vốn.

PV.

Có thể bạn quan tâm