Nguyễn Thị Minh cùng đại diện Lãnh đạo một số các đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua Khen thưởng; Văn phòng Bộ cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

(Tài chính) Chiều ngày 19/12/2013, tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cùng đại diện Lãnh đạo một số các đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua Khen thưởng; Văn phòng Bộ cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Tại Hội nghị, Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Đỗ Đức Minh đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm 2013 và triển khai phương hướng hoạt động công tác năm 2014. Theo báo cáo đánh giá, năm 2013 là năm đánh dấu bước phát triển quan trọng của Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Trong năm 2013, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2013, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đã xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  triển khai kế hoạch tổ chức được trên 210 lớp đào tạo, bồi dưỡng trên khắp cả nước với hơn 12.000 học viên tham gia, tăng 33% so với năm 2012. Quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cũng đang ngày càng được mở rộng và nâng cao. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đạt được kết quả tích cực.

Các hoạt động trao đổi, đào tạo với đối tác truyền thống là Trung tâm Tài chính và phát triển Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Tài chính Trung Quốc (AFDC) vẫn tiếp tục duy trì và được phía đối tác đánh giá cao. Công tác xây dựng và thực hiện nhiều đề án, chiến lược quan trọng như: Đề án chiến lược phát triển trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án “Xây dựng quy chế Quản lý và khai thác Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Tài chính miền Trung”...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đánh giá cao những kết quả mà Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2013. Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong năm qua.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cần tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động làm việc và tăng cường xây dựng quy chế, công tác tuyển dụng, đào tạo, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết để xây dựng tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh. Đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cần tập trung khai thác các nguồn lực, tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để từng bước kiện toàn về cơ sở vật chất, các trang thiết bị giảng dạy nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm