Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc:

Xứng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

(Taichinh) - Chặng đường nhiệm kỳ 2010-2015 dẫu phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã vững bước lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục làm chủ và đi lên trong thời đại mới. Chính vì thế, trong chặng đường ấy, toàn Đảng bộ, và đội ngũ cán bộ đảng viên của Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Xứng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Những thành công vượt bậc

Ông Trần Văn Thao, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc chia sẻ, trong năm năm qua, bám sát nội dung nghị quyết Đại hội, và chương trình hành động hàng năm, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Đảng uỷ Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015.

Trước tiên, Đảng ủy đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch nhập, xuất, bảo quản an toàn hàng hóa vật tư dự trữ nhà nước, đặc biệt hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch mua nhập lương thực tăng cường lực lượng dự trữ, và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất như: Xuất lương thực cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai và cứu đói giáp hạt, xuất hỗ trợ học sinh các trường thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xuất gạo viện trợ quốc tế…

Hơn nữa, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và đạt kết quả cao, như: đã chỉ đạo tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2013-2015; hàng năm tổ chức phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhận xét đánh giá cán bộ công chức bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và từng bước đưa các công tác này đi vào nề nếp; công tác phát triển đảng viên mới được Đảng uỷ tập trung chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, đã tiến hành giáo dục sâu, rộng trong đảng viên và quần chúng các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ và các chi bộ từng bước được nâng lên, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề. Đảng bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 05-CT/BCSĐ ngày 30/8/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch cán bộ các cấp giai đoạn 2016-2021, trên cơ sở đó đã đào tạo, rèn luyện trưởng thành một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực đáp ứng được các yêu cầu công tác cán bộ lâu dài của đơn vị.

Với kết quả đạt được đó, trong suốt nhiệm kỳ qua Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, trong đó 04 năm liên tục được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

“Có được những thành công ấy cũng vì Đảng ủy của Cục đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Cục và các chi uỷ chi bộ đã chủ động linh hoạt tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, đã đề ra chương trình làm việc cụ thể, xác định những trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ và nỗ lực để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Hầu hết Đảng viên và CBCC đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, vượt khó trong công tác và nỗ lực học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt khác, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Cục đã quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức ngày càng tốt hơn”- Bí thư Đảng ủy Trần Văn Thao nhấn mạnh.

Quyết tâm mới trong chặng đường mới

Dẫu rằng có nhiều thuận lợi về mọi mặt song trong chặng đường mới cũng có nhiều khó khăn, thách thức mới đặt ra cho Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc. Vậy nên, trong nhiệm kỳ mới- 2015-2020, Đảng bộ cũng như toàn thể đảng viên, cán bộ của Cục luôn nêu cao quyết tâm mới để vững bước.

Trước tiên, Đảng ủy đã xác định phương hướng chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chất lượng và kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Đồng thời, Đảng ủy đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc hoàn thành toàn diện kế hoạch mua nhập, xuất bán đổi hạt, xuất cứu trợ, hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, xuất viện trợ; tổ chức bảo quản an toàn tuyệt đối về số lượng, tốt về chất lượng hàng dự trữ quốc gia; hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược của Dự trữ quốc gia, và quy hoạch hệ thống kho dự trữ trên địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền 2015-2020 tầm nhìn 2025; hoàn thành kế hoạch ngân sách nhà nước phục vụ cho tăng cường lực lượng dự trữ và hoạt động của bộ máy. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai. Gắn công tác luân chuyển cán bộ với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và định hướng phát triển lâu dài sắp xếp đội ngũ cán bộ, cơ cấu lao động hợp lý, thực hiện tốt kế hoạch luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý điều hành...; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021. Củng cố và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường công tác bảo vệ trật tự trị an, công tác chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước và con người...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; Thực hiện nghiêm quy chế kiểm tra, giám sát trong Đảng, tăng cường các hoạt động của Ủy ban kiểm tra; Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ …

Ngoài ra, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc còn luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo các đoàn thể thông qua các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Điển hình là trong công tác công đoàn, Đảng ủy tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Thủ kho giỏi, Kỹ thuật viên giỏi” của đơn vị; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với phong trào thi đua xây dựng đơn vị có nếp sống văn hóa “an toàn, sạch, đẹp”; thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người CBCC Trung thành - sáng tạo - gương mẫu - tận tuỵ”…

Trong hoàn cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, phức tạp đặt ra những thách thức mới cho ngành dự trữ quốc gia nói chung và cho Cục DTNN Đông Bắc nói riêng đã đòi hỏi Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc phải không ngừng chủ động sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục giữ vững danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.Với tinh thần không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; không ngừng đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; cùng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chắc chắn rằng, Đảng bộ Cục DTNN khu vực Đông Bắc sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu của ngành DTQG ở những chặng đường tiếp theo.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục