VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cần cơ chế đặc thù quản lý tài chính đối với dự án đường cao tốc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cần cơ chế đặc thù quản lý tài chính đối với dự án đường cao tốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 5 dự án đường cao tốc do Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Việt Nam tích cực thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện

Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội: Thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ lãnh đạo

Chính sách bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng, quản lý khai thác, thu phí hoàn vốn các dự án đường cao tốc.

Hình thức đầu tư các dự án đường cao tốc của VEC phù hợp với hình thức Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh hoàn vốn (BOO), là một trong các hình thức đầu tư PPP theo quy định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hình thức đầu tư này đã được nhiều quốc gia áp dụng như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể cơ chế quản lý tài sản và cơ cấu nguồn vốn của 5 dự án đầu tư đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư để làm cơ sở ban hành Quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí đối với các dự án này.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM