VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hà Tĩnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Hà Tĩnh cần huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh trạnh. Huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tư.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nghệ An cần tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Tăng cường hiệu quả công tác giám sát chung thị trường tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 Ban chỉ đạo

Coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của nền kinh tế

Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung triển khai các công trình trọng điểm bảo đảm đúng và vượt tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực có lợi thế lớn của Tỉnh, tạo sản phẩm hàng hóa có quy mô lớn, giá trị cao, xây dựng thương hiệu, gắn sản xuất với tiêu thụ.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cần triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế; bảo đảm hoàn thành thu ngân sách năm 2016 đạt kế hoạch được giao. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi ngân sách.

Bên cạnh đó thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Chiến lược quốc gia về giảm nghèo bền vững trên cơ sở lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nhưng cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển dịch đúng hướng, 4 tháng đầu năm 2016 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; các dự án trọng điểm trên địa bàn được quan tâm đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Thực hiện tốt việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng nhanh.

Tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, toàn diện trên các lĩnh vực, có chiều sâu, vững chắc. Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trong xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ mới, liên kết với doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 22,6%), không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh trong 4 tháng đầu năm 2016 thấp hơn bình quân chung cả nước.

Theo VPCP

Có thể bạn quan tâm