VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nguồn: internet

Khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Hôm nay (ngày 11/9/2017), Phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, cho ý kiến trong 8 ngày làm việc.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục

8 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Thông báo của Tổng thư ký Quốc hội, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số dự án Luật quan trọng như: Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hành chính công.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng tập trung cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước; dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017;

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hợp tác sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình; việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa; đề xuất ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện “Thu hoạch sớm” Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM