VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 16/02/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và toàn thể các lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban và cán bộ, công chức của Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ thăm các tỉnh Hưng Yên, Nam Định và Hà Nam

Hội nhập và tinh thần khởi nghiệp quốc gia

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo an sinh xã hội là cố gắng rất lớn

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới: Nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội

GS.,TS. Vương Đình Huệ: Đổi mới mô hình kinh tế để hội nhập, phát triển

Đồng chí Vương Đình Huệ đón đồng chí Phó Thủ tường Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

Trong không khí phấn khởi đầu xuân mới, đồng chí Vương Đình Huệ đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về tình hình công tác của Ban trong năm qua. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình thế giới, khu vực để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2015. Năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành các nội dung công tác, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, trong đó đã triển khai và hoàn thành 100% các đề án theo kế hoạch và nhiều nội dung công tác phát sinh ngoài kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Kinh tế Trung ương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ, cộng tác có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, một số tổ chức quốc tế và đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, cộng tác viên trong cả nước. Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành các nội dung công tác, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Năm 2015 khép lại giai đoạn 3 năm tái lập, cũng là mốc quan trọng Ban Kinh tế Trung ương đã cơ bản hoàn thành về tổ chức bộ máy. Bước sang năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương xác định cần tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như về tổ chức hoạt động của Ban trong năm 2016 một cách hiệu quả nhất.

Đồng chí Vương Đình Huệ báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về tình hình công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về tình hình công tác của Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ sẽ thường xuyên, tiếp tục lắng nghe những ý kiến từ Ban Kinh tế Trung ương. Chúng ta có Đảng lãnh đạo, mà kinh tế là trọng tâm xây dựng dất đất nước, vì vậy Đảng rất cần có công tác tham mưu trong công cuộc Hội nhập Quốc tế, vấn đề toàn cầu hóa, chính sách phát triển Quốc gia, mô hình tăng trưởng quốc gia, ưu tiên quốc gia và đặc biệt vấn đề quan trọng chúng ta đang nói tới là đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Biểu dương những thành tựu và vai trò của Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Phó Thủ tướng cho rằng, trong thời gian qua dù chưa dài nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã thể hiện vai trò rất xuất sắc, đoàn kết nhất trí cao với nhiều góp ý rất phong phú. Nhất là trong nhiều hội thảo, nhiều báo cáo của Ban có đóng góp rất quan trọng. Nhiều góp ý phản biện của Ban Kinh tế Trung ương với các Đề án, chính sách rất kịp thời. Bằng những tham mưu quan trọng, Ban Kinh tế Trung ương đã giúp Ban Bí thư, Bộ chính trị có được những năm bắt kịp thời hơn nữa trong các vấn đề lớn về kinh tế.

Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, với tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo và cán bộ của Ban sẽ cùng chung tay vun đắp cho Ban Kinh tế Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống đã có. Đồng chí đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phải thúc đẩy mạnh mẽ được ý tưởng, chính sách, định hướng để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ban Kinh tế Trung ương cần tham mưu để đưa ra những chính sách trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng, trong định hướng chính sách kinh tế xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước thời khắc đối diện với những thách thức rất lớn, vì vậy các chuyên gia kinh tế cần nghiên cứu sâu sát hơn để đưa ra những đường lối chính sách lớn. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, Ban Kinh tế Trung ương sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM