VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

"Tuyên bố Hạ Long" thể hiện cam kết của các Tổng cục trưởng Hải quan ASEM về các mục tiêu và ưu tiên hợp tác hải quan ASEM trong tương lai.

"Tuyên bố Hạ Long" của Hội nghị ASEM lần thứ 13

Ngày 10/10, Hội nghị ASEM lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã ra "Tuyên bố Hạ Long" thể hiện cam kết của các Tổng cục trưởng Hải quan ASEM về các mục tiêu và ưu tiên hợp tác hải quan ASEM trong tương lai cũng như Kế hoạch Hành động hải quan ASEM giai đoạn 2020-2021 với các chương trình hoạt động được chính thức thông qua tại Hội nghị này. Tạp chí Tài chính xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung "Tuyên bố Hạ Long".

Hải quan Việt Nam nâng tầm đối ngoại đa phương

ASEM 13: Cơ hội để kết nối đối tác hải quan toàn cầu

Khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Thúc đẩy sáng kiến về kết nối Hải quan Á - Âu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Chúng tôi các Tổng Cục trưởng Hải quan, Cao uỷ Hải quan của các quốc gia thành viên ASEM đã họp tại Hạ Long vào ngày 9-10/10/2019.

GHI NHẬN  Hội nghị Thượng đỉnh ASEM lần thứ 12 được tổ chức vào ngày 18-19/10/2018 tại Brussels, Bỉ nhấn mạnh vai trò của ASEM là nền tảng chính cho châu Á và châu Âu để tăng cường đối thoaị, thúc đẩy hợp tác, bao gồm hợp tác đa phương và cùng nhau ứng phó các thách thức toàn cầu. Cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm làm việc ASEM về Kết nối vào ngày 15/10/2018 tại Brussels, Bỉ đã khẳng định một lần nữa những cam kết của các thành viên ASEM về việc thúc đẩy hơn nữa kết nối trong khuôn khổ các Cuộc họp Quan chức Cấp cao trong thời gian tới.

THỪA NHẬN các cơ quan Hải quan có thể tăng cường khả năng bảo vệ an toàn, an ninh cho cộng đồng, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp có độ tin cậy cao bằng cách nâng cao hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất.

KHẲNG ĐỊNH sự cần thiết thúc đẩy tiến độ trong các lĩnh vực ưu tiên được nêu tại Hội nghị Tổng cục trưởng/Cao ủy Hải quan ASEM lần thứ 12 tại Đức từ 16-17/10/2017, bao gồm: Tạo thuận lợi thương mại và An ninh chuỗi cung ứng; Đấu tranh chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; Bảo vệ xã hội và môi trường; Kết nối với doanh nghiệp; Tầm nhìn và Trao đổi thông tin.

NHẬN THẤY các Cơ quan Hải quan cần thực hiện các biện pháp thích hợp để thúc đẩy việc trung chuyển thương mại hợp pháp trong khi đảm bảo được an ninh chuỗi cung ứng, và bảo vệ các lợi ích tài chính.

THỪA NHẬN việc chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và nâng cao hợp tác hải quan đóng vai trò quyết định tới việc nâng cao năng lực của các cơ quan Hải quan.

GHI NHẬN vai trò của kiểm soát hải quan trong việc bảo vệ xã hội và môi trường.

NHẤN MẠNH sự cần thiết phải hướng tới kết quả hoạt động cụ thể và bền vững.

ĐỒNG Ý tập trung vào những hoạt động sau cho 2 năm tiếp theo 2020-2021.

Tạo thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng

Quản lý và kiểm soát hải quan tại các điểm trung chuyển hàng hoá.

Kết nối - Trung chuyển (mở rộng hoạt động đang diễn ra).

Quản lý biên giới hiệu quả qua việc sử dụng các công nghệ mới nổi.

Cơ chế Một cửa cho thông quan nhanh, tự động hóa và quản lý rủi ro tích hợp  (Mở rộng hoạt động đang diễn ra).

Bảo vệ xã hội và môi trường

Các chiến dịch phối hợp liên quan đến kiểm soát những chất nguy hiểm và việc vận chuyển rác thải.

Thương mại điện tử xuyên biên giới- buôn lậu ma tuý qua bưu kiện chuyển phát nhanh.

Trao đổi thông tin và tầm nhìn

Nâng cao việc tổ chức các Cuộc đối thoại Hải quan ASEM và hợp tác kết nối giữa các cơ quan Hải quan ASEM và thống nhất tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân, đặc biệt trong khuôn khổ “Ngày Hải quan - Doanh nghiệp ASEM”.

Chúng tôi các Tổng cục trưởng/Cao uỷ Hải quan các quốc gia thành viên ASEM sẽ nỗ lực để thực hiện các hoạt động đã thống nhất ở trên và thúc đẩy tầm nhìn của các hoạt động này, tin tưởng rằng các hoạt động này sẽ mang lại những sáng kiến và kết quả thành công và thống nhất sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong kỳ Hội nghị tiếp theo./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM