VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Lần đầu tiên trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc

Lần đầu tiên trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đã cơ bản được hoàn tất. Báo cáo này được Kho bạc Nhà nước tổng hợp từ báo cáo của trên 57.000 đơn vị dự toán cấp I và các cơ quan quản lý công sản, tài chính, thuế trong cả nước. Theo kế hoạch, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 sẽ trình Quốc hội thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Kho bạc Nhà nước “tăng tốc” tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước “tăng tốc” tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước

Theo thống kê của Kho bạc Nhà nước, trong tổng số hơn 53.000 đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018, thì các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 và dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, hệ thống Kho bạc Nhà nước tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Tập trung nguồn lực triển khai Đề án Tổng Kế toán Nhà nước

Tập trung nguồn lực triển khai Đề án Tổng Kế toán Nhà nước

Tổng kế toán Nhà nước, cụ thể là Báo cáo tài chính nhà nước, là một nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam và tương đối phức tạp với phạm vi ảnh hưởng rộng đến hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc khu vực nhà nước.

Dự kiến trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước vào năm 2020

Dự kiến trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước vào năm 2020

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2020. Nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện thông tin về tình hình tài chính và ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện trọng trách này.

Hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính

Triển khai Luật Kế toán 2015, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước và Đề án “Tổng Kế toán Nhà nước”, KBNN đã phối hợp Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức 04 lớp đào tạo lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I tại 03 khu vực phía Bắc tại Hà Nội (640 đại biểu); khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng (340 đại biểu) và khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh (400 đại biểu).

Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Quy định mới về công khai báo cáo tài chính nhà nước?

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/03/2017 quy định về nội dung báo cáo tài chính nhà nước (TCNN); tổ chức thực hiện lập, công khai báo cáo TCNN; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo TCNN.

Quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước

Quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước

Ngày 14/03/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Vì sao Bộ Tài chính công khai báo cáo tài chính vào thời điểm này?

Vì sao Bộ Tài chính công khai báo cáo tài chính vào thời điểm này?