VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác kế toán thuế

Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến công tác kế toán thuế

Kế toán thuế là một phần quan trọng không thể thiếu trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác này có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Các đơn vị cần tận dụng cơ hội và có giải pháp thích ứng với những yêu cầu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ XX và đang diễn ra với tốc độ cao. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức với mọi quốc gia, nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam.

Áp dụng mô hình nhóm huấn luyện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Áp dụng mô hình nhóm huấn luyện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển lực lượng lao động chất lượng cao là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, bởi đây là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm. Do đó, áp dụng mô hình nhóm huấn luyện (TWI) là chìa khóa phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để góp phần tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Sức nóng từ ngân hàng số trong thời đại 4.0

Sức nóng từ ngân hàng số trong thời đại 4.0

Công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển với tốc độ chóng mặt không chỉ tác động mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành ngân hàng, tài chính. Do đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam là xu hướng tất yếu.

Thách thức nào đặt ra trong phát triển ngân hàng số tại Việt Nam?

Thách thức nào đặt ra trong phát triển ngân hàng số tại Việt Nam?

Cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính đã, đang diễn ra mạnh mẽ và mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 sẽ có tác động mạnh mẽ đến năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu mới từ các doanh nghiệp, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đang dần chuyển đổi sang dựa trên sự ứng dụng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo. Điều đó làm thay đổi diện mạo, mô hình tổ chức doanh nghiệp và đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng đối với kế toán và kiểm toán viên. Trên cơ sở phân tích các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của thế giới, bài viết này đưa ra một số nhận định về vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đổi mới cách tiếp cận đến các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho phù hợp với cuộc cách mạng 4.0. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp thì sự hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn khởi đầu là hết sức cần thiết.

Phát triển ngân hàng số trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển ngân hàng số trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Xu thế công nghệ số nói chung và thành tựu của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 nói riêng đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực ngân hàng, phần lớn các ngân hàng nội địa Việt Nam đều có chiến lược số hóa và định hướng phát triển ngân hàng số.

Mô hình cải tiến năng suất tổng thể - Chìa khoá giúp doanh nghiệp ngành công nghiệp tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả

Mô hình cải tiến năng suất tổng thể - Chìa khoá giúp doanh nghiệp ngành công nghiệp tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 hiệu quả

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) vừa tổ chức Hội thảo "Cải tiến năng suất tổng thể trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp - Kinh nghiệm và những điển hình thành công". Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp nhận diện rõ hơn về mô hình cải tiến năng suất tổng thể, đặc biệt là giúp các doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng được chiến lược để thay đổi và tận dụng tốt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Yêu cầu quản lý tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Yêu cầu quản lý tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Trước những yêu cầu mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp cần quan tâm sâu sắc đến công tác quản lý tài chính.

Hướng đi nào cho ngành Kiểm toán chủ động trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ?

Hướng đi nào cho ngành Kiểm toán chủ động trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ?

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngành Kiểm toán Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Để chủ động trong Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi ngành Kiểm toán cần nắm bắt những cơ hội và nhận diện thách thức đặt ra...

Cơ hội và thách thức đối với kế toán - kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới

Cơ hội và thách thức đối với kế toán - kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán - kiểm toán nói riêng trên toàn thế giới. Việt Nam trong giai đoạn hội nhập cũng sẽ bị tác động bởi cuộc Cách mạng mang tính toàn cầu này.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu trong phát triển ngành Kiểm toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu trong phát triển ngành Kiểm toán

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ngành Kiểm toán Việt Nam. Trước những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng này mang lại, ngành Kiểm toán đã có những biện pháp nhất định để thích ứng với những yêu cầu mới.

Phát triển công nghệ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Phát triển công nghệ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thông qua việc nhận diện những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bài viết kiến nghị các giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” tại Quảng Ninh

Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” tại Quảng Ninh

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại tỉnh Quảng Ninh những năm qua đã được thực hiện hiệu quả và mang lại nhiều thành tích đáng kể. Chương trình góp phần khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế vùng nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân Quảng Ninh. Hiện nay, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc thực hiện chương trình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp phải khó khăn, thách thức nhất định. Để đẩy mạnh Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" trong bối cảnh mới cần tăng cường ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất với 3 trụ cột quan trọng là Nông trại thông minh - Nông dân thông minh - Công chức thông minh.

Kinh nghiệm quản lý tiền điện tử kỹ thuật số

Kinh nghiệm quản lý tiền điện tử kỹ thuật số

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra rộng khắp và tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó phải kể đến là lĩnh vực tài chính - tiền tệ. Dựa trên những nền tảng công nghệ vượt bậc, tiền điện tử kỹ thuật số hay còn gọi là tiền mã hóa, tiền ảo… đã ra đời với vai trò giống như một loại tiền tệ để thanh toán trực tuyến. Từ một số vấn đề cơ bản về tiền điện tử kỹ thuật số, nghiên cứu cách thức quản lý tiền điện tử kỹ thuật số của các nước trên thế giới, bài viết đề xuất một số gợi ý cho Việt Nam.

Về chuyển động của hệ thống ngân hàng trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Về chuyển động của hệ thống ngân hàng trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó có ngành Ngân hàng.

[Infographics] Động lực chính cho Cách mạng công nghiệp 4.0

[Infographics] Động lực chính cho Cách mạng công nghiệp 4.0

Những động lực chính của Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự thay đổi trong kỳ vọng của người dùng, sự hội tụ của các công nghệ mới cùng sự xuất hiện các mô hình kinh doanh mới.