VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Phát triển hoạt động kiểm toán nội bộ hướng đến các chuẩn mực quốc tế

Phát triển hoạt động kiểm toán nội bộ hướng đến các chuẩn mực quốc tế

Trên thế giới, kiểm toán nội bộ đã có mặt từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Tại Việt Nam, gần đây kiểm toán nội bộ bắt đầu được phổ biến và triển khai nhiều hơn với sự tiên phong của một số doanh nghiệp lớn cũng như quy định pháp lý rõ ràng hơn tại Luật Kế toán sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Bài viết đánh giá lại thực trạng của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế.

Cập nhật về khung chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế năm 2017

Cập nhật về khung chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế năm 2017

Ngày 23/08, Tổ chức đào tạo Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt nam (VNBA) với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Kiểm toán nội bộ (IIA), Deloitte Việt Nam và Wolters Kluwer tổ chức hội thảo “Các thay đổi về khung chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế 2017 và xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam”.

Kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế

Kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế

TS. AJ Purcell, Trưởng ban kiếm toán nội bộ của Hội kế toán viên công chứng Australia (CPA Australia) đã có một số chia sẻ với phóng viên về kinh nghiệm kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế cũng như những thông lệ kiểm toán nội bộ trên thế giới, kinh nghiệm của Australia và những bài học có thể áp dụng cho Việt Nam.

Cập nhật các xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt nam

Cập nhật các xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt nam

Ngày 12/12/2016, Smart Train phối hợp cùng Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo “Cập nhật các quy định mới và xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt nam".

Kiểm toán nội bộ giúp quản trị hiệu quả tại công ty và cơ quan nhà nước

Kiểm toán nội bộ giúp quản trị hiệu quả tại công ty và cơ quan nhà nước

Nhân chuyến làm việc tại Việt Nam,TS. AJ Purcell - Trưởng ban kiếm toán nội bộ của CPA Australia đã có một số chia sẻ với phóng viên về những thông lệ về kiểm toán nội bộ trên thế giới, kinh nghiệm của Australia và những bài học có thể áp dụng cho Việt Nam.

Thanh tra ngành Ngân hàng có thể kiểm tra đột xuất nếu thấy có dấu hiệu rửa tiền

Thanh tra ngành Ngân hàng có thể kiểm tra đột xuất nếu thấy có dấu hiệu rửa tiền

(Tài chính) Theo Nghị định 26/2014/NĐ – CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng, thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức, hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

(Tài chính) Ngày 11/4, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 751/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán.

Hội đồng Quản trị phải là người “nhìn ra tiền”

Hội đồng Quản trị phải là người “nhìn ra tiền”

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), giá trị của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) là “nhìn ra tiền”, “suy nghĩ thành tiền” chứ không phải “làm ra tiền”.