VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH – BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Một số phân tích về hiệu quả tài chính của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

Một số phân tích về hiệu quả tài chính của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

Trong nền kinh tế hiện đại, doanh nghiệp cũng là một loại hàng hóa được mua bán trên thị trường. Giá trị của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Cung - cầu thị trường, các biến số vĩ mô… nhưng yếu tố quan trọng nhất là dòng tiền mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nhà đầu tư trong tương lai, cũng như rủi ro của doanh nghiệp mà nhà đầu tư phải đối mặt.