VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công

Đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công

Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu rõ quan điểm “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu”. Bài viết khái quát quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công thời gian qua và những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay để đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW trong thời gian tới.

Tự chủ tài chính tại các trường cao đẳng công lập trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Tự chủ tài chính tại các trường cao đẳng công lập trước yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Trong xu hướng chuyển sang cơ chế tự chủ, vấn đề khai thác nguồn tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của các trường cao đẳng công lập đóng vai trò rất quan trọng. Tự chủ tài chính ở mức độ cao giúp cho các trường cao đẳng công lập gia tăng nguồn thu và sử dụng nguồn vốn huy động, đáp ứng nhu cầu chi tiêu một cách hiệu quả đối với hoạt động của trường. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan đến tự chủ tài chính tại các trường cao đẳng công lập, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian tới.

Đến năm 2021, giảm mạnh đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hưởng lương ngân sách

Đến năm 2021, giảm mạnh đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hưởng lương ngân sách

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đến năm 2021, tối thiểu bình quân cả nước sẽ giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tự chủ tài chính

Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tự chủ tài chính

Tại buổi làm việc với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT), Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông - Vận tải về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sáng 7/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, muốn tự chủ, trước tiên các đơn vị này cần tự chủ về tài chính.

Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh và một số định hướng điều hành giá

Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh và một số định hướng điều hành giá

Khám chữa bệnh là dịch vụ thiết yếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe con người. Vì vậy, việc điều chỉnh giá của dịch vụ khám chữa bệnh tác động đáng kể đến đơn vị cung ứng dịch vụ, người bệnh và Quỹ Bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, cần thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh thận trọng, chặt chẽ theo sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tự chủ tài chính đối với giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ

Tự chủ tài chính đối với giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ

Trong gần một thập kỷ qua, tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ toàn thể hệ thống giáo dục đại học Việt Nam như một trường đại học lớn, chịu sự quản lý nhà nước chặt chẽ về mọi mặt thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, các trường đại học dần được trao quyền tự chủ. Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các phương pháp quản trị đại học tiên tiến để cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

Nguyên tắc tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyên tắc tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

(Tài chính) Thực hiện mục tiêu đổi mới khu vực sự nghiệp công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định khung sửa đổi Nghị định 43/2006/NĐ-CP, quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là quy định về vấn đề tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1428/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 và Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 Mới chỉ tự chủ về chi...

Mới chỉ tự chủ về chi...

(Tài chính) Thực tế cho thấy, đổi mới cơ chế tài chính đem lại cho các trường đại học công lập những thay đổi lớn; góp phần làm thay đổi bộ mặt của giáo dục đại học công lập, trong đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đã bộc lộ những bất cập, cần phải sửa đổi cho phù hợp hơn.

Bộ Tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên

Bộ Tài chính: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí – đảm bảo đời sống cán bộ, nhân viên

(Tài chính) Tổng kết công tác hoạt động tài chính năm 2013, ngành Tài chính đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách được Quốc hội giao, kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, đảm bảo các cân đối quan trọng, trong đó, đảm bảo nguồn lực tăng cường an ninh quốc phòng, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo an sinh xã hội... Trong thành tựu chung đó, đời sống cán bộ viên chức của Bộ Tài chính cũng được nâng lên.

Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết

Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công: Nhiệm vụ cấp thiết

(Tài chính) Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Được trích 90% tổng số tiền về phí thực thu để trang trải chi phí cho việc thu phí

Được trích 90% tổng số tiền về phí thực thu để trang trải chi phí cho việc thu phí

(Tài chính) Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 150.000 đồng.

Xã hội hóa y tế: Cần minh bạch công – tư

Xã hội hóa y tế: Cần minh bạch công – tư

Xã hội hóa (XHH) y tế là một chủ trương nhằm thu hút các nguồn lực xã hội để giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB). Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận, việc thiếu minh bạch trong tài sản công - tư và tự chủ tài chính tại các bệnh viện công… đang làm ảnh hưởng đến ý nghĩa và hiệu quả của chủ trương này.